Terug naar overzicht

Lector Hooge verbaasd over matte reacties op topsalarissen

Edith Hooge begrijpt niet dat de overdreven vergoedingen in de publieke sector maar weinig boosheid oproepen. De lector Corporate Governance van Avans Hogeschool zegt dat vandaag in een interview in het Financieel Dagblad.
Volgens Hooge proberen bestuurders in de publieke sector te veel ‘bedrijfsleventje’ te spelen. ‘Ik vind het soms niet te begrijpen dat de verontwaardiging niet nog groter is, dat het personeel niet heel erg boos wordt omdat hun bestuurder met zoveel geld naar huis gaat (…) Welk risico lopen deze mensen? Als het misgaat, dan is er vaak nog een riante gouden handdruk, of een “golden parachute”.’

De Avanslector is uitgebreid geïnterviewd voor de bijlage van de krant, die als thema Corporate Governance heeft. Hooge is gespecialiseerd in Corparate Governance in het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de publieke sector.

Zij betoogt, dat ‘goed bestuur’ niet alleen voor beursgenoteerde bedrijven belangrijk is, maar ook voor het mkb. Toch is volgens haar een aparte ‘goedbestuurcode’ niet nodig. ‘Blauwdruk-governance structuren kunnen de kracht en schoonheid van het mkb aantasten. Ik ben bang dat de eenvoudige structuren, de korte lijnen, en de binding met de eigen gemeenschap of omgeving dan verloren gaan.’
Volgens Hooge speelt het onderwerp wel in het mkb. Dat zou onder meer blijken uit een inventarisatie die het lectoraat onlangs in het mkb uitvoerde. ‘Er is daarbij behoefte aan concrete oplossingen en aanpakken. Dat vraagt om een praktische benadering en zeker niet om veel theorie of wet- en regelgeving.’ (PM)

Het Financieel Dagblad ligt ter inzage in de bibliotheek van Avans Hogeschool.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?