Terug naar overzicht

Mailactie voor meer computers in Den Bosch

Dennis van Nieuwenhuijzen, studentlid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), voert actie om meer computers te krijgen op Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch.

Via affiches in de kantine en computerlokalen roept Van Nieuwenhuijzen studenten op klachten en opmerkingen naar d.vannieuwenhuijzen@student.avans.nl te mailen. ‘Ik heb al een kleine honderdvijftig reacties binnen, terwijl de actie nog maar een paar dagen bezig is. Ik had dat niet verwacht. Studenten blijken zeker voor zichzelf op te komen’, zegt Van Nieuwenhuijzen, vierdejaarsstudent Maatschappelijk Werk & Dienstverlening in Den Bosch.
Volgens het GMR-lid zijn de binnengekomen berichten heel divers. ‘Sommige mensen sturen mailtjes waarin ze letterlijk schrijven dat ze schijtziek zijn van de computernood. Anderen komen met suggesties aan zoals het terugbrengen van raadpleegcomputers in de hal.’

Aan de hand van de binnengekomen mails wil Van Nieuwenhuijzen verdere actie ondernemen. ‘Ik weet nog niet precies wat dat gaat worden. Ik kaart dit in ieder geval aan bij de GMR, maar ik denk ook aan ludieke acties. Misschien dat ik in de binnengekomen mails aanknopingspunten vind.’
In mei vertelde bouwcoördinator Ton Vissers nog dat er meer computers zouden komen voor de studenten. Van Nieuwenhuijzen bestrijdt dit. ‘Er zijn inmiddels weer computers weggehaald uit bijvoorbeeld de centrale hal en je moet het onderscheid maken tussen raadpleeg- en werkcomputers. Werkcomputers zijn er op dit moment minder en juist die hebben de studenten hard nodig.’

Naast zijn kritiek op het geringe aanbod van computers, geeft hij in zijn oproep ook zijn mening over de salariëring van de leden van de Raad van Bestuur. Zijn stelling is: ‘Als de leden van de Raad van Bestuur een paar procent van hun salaris inleveren, kon de computernood misschien opgelost worden.’ Van Nieuwenhuijzen geeft toe dat die oplossing niet echt reëel is. ‘Dat behoort natuurlijk niet echt tot de mogelijkheden, maar we krijgen te horen dat het computerprobleem niet kan worden opgelost, omdat er geen financiering voor is. Met de stelling wil ik vooral prikkelen en een reactie uitlokken.’ (MvD)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?