Terug naar overzicht

Nederlandse kwaliteitszorg vergeleken met buitenland

Het Nederlandse accreditatiesysteem kan in internationaal opzicht zijn mannetje staan. Dat constateert de onderwijsinspectie na een vergelijking met initiatieven in de Verenigde Staten en andere Europese landen.

Zowel accreditatieverstrekker NVAO als de VBI’s – vergelijkbaar met de oude visitatiecommissies – voldoen volgens de inspectie aan de Europese voorwaarden die in 2002 aan kwaliteitsbeoordeling in het hoger onderwijs zijn gesteld.

Toch waarschuwt de inspectie voor een aantal valkuilen. Zo moet het hoger onderwijs waken om teveel te werken met een old boys network waarbij steeds dezelfde mensen in VBI’s plaatsnemen. Ook moeten hogescholen en universiteiten waken voor ‘metaalmoeheid’: op termijn weten instellingen precies wat voor antwoorden ze moeten geven om aan een accreditatie te komen, zonder dat dit aansluit op de realiteit. Meer variatie in de beoordelings- en evaluatiemethoden is volgens de Inspectie van Onderwijs gewenst. Dat zou bovendien ‘goed passen bij het gevarieerde hoger onderwijs’. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?