Terug naar overzicht

‘Nevenvestigingen inzetten tegen grootschaligheid’

Onderwijsinstellingen die met elkaar willen fuseren, moeten daarvoor toestemming hebben van  het ministerie van OCW. Dat moet controleren of studenten en scholieren voldoende keuzevrijheid hebben. Voor het openen van nevenvestigingen moeten de regels juist worden versoepeld.  
Dat schrijft de Onderwijsraad in een advies aan minister Van der Hoeven. De Raad geeft geen specifiek oordeel over de onderwijskwaliteit van grote of kleine instellingen. Beide hebben sterke en zwakke kanten. Belangrijk is dat ze zo zijn georganiseerd dat studenten en scholieren in een bepaalde regio ‘voldoende keuzemogelijkheden’ hebben.  

Grote instellingen kunnen de nadelen van hun formaat ondervangen door hun onderwijs kleinschalig te organiseren, bijvoorbeeld in schools. De Onderwijsraad denkt dat een grote instelling zodoende kan voorkomen dat het bestuur een te grote afstand heeft tot de ‘werkvloer’.
Het openen van nevenvestigingen is volgens de Onderwijsraad een goed medicijn tegen grootschalig onderwijs – ook in het hbo. Maar op dit moment worden hogescholen die in een andere stad een opleiding willen openen, onderworpen aan een zogeheten ‘macrodoelmatigheidstoets’. Daarbij wordt bekeken of een opleiding voorziet in een behoefte, en of er geen nodeloze concurrentie ontstaat met andere instellingen.  
De Onderwijsraad ziet daar het nut niet van in. Waarom zou de Hogeschool Utrecht geen dependance mogen openen in Groningen? ‘Als een instelling daar genoeg geld voor heeft, zie ik niet in waarom dat niet kan’, aldus Onderwijsraadvoorzitter Fons van Wieringen, die keuzevrijheid van studenten belangrijker vindt.  

CDA-kamerlid Cisca Joldersma heeft het rapport van de Onderwijsraad nog niet gelezen, maar laat weten dat het CDA ‘erg veel waarde hecht aan de doelmatigheidstoets, zolang die maar niet tot in het extreme wordt doorgevoerd.’  Minister Van der Hoeven komt over uiterlijk drie maanden met een schriftelijke reactie op het advies van de Onderwijsraad. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?