Terug naar overzicht

‘Onze Mening Telt’: plan voor klankbordgroep Social Work

Een klankbordgroep met studenten waar knelpunten aan de orde komen, oplossingen worden bedacht en waar de directie verantwoording aflegt. Een plan met die strekking heeft een groep tweedejaarsstudenten Social Work uit Den Bosch ontworpen.

Onze Mening Telt (OMT) gaat de klankbordgroep heten als het aan de studenten ligt. De groep tweedejaars uit de C-stroom (Culturele & Maatschappelijke Vorming) ontwierp een blauwdruk tijdens het vak ‘Werken vanuit een organisatie’. ‘Vorig jaar was er al een klankbordgroep, maar die functioneerde niet goed. Wij wisten niet wat ze deden. Er was geen feedback’, zegt tweedejaars Social Work Arjan Davids.

Het nieuwe ontwerp voorziet wel in die feedback. Elk opleidingsjaar heeft een eigen OMT-groep. Hierin zitten twee vertegenwoordigers per klas. De vergaderingen vinden om de week plaats; zonder docenten zodat de studenten vrijuit kunnen spreken. Klachten en opmerkingen van studenten worden tijdens het vak Studieloopbaanbegeleiding geïnventariseerd en besproken tijden de OMT-bijeenkomst. ‘Als iemand een probleem heeft met een docent, moeten zij het zelf oplossen. Maar als er een structureel probleem is met een vak, dan kan de OMT-groep bekijken wat er aan gedaan kan worden’, meldt Koen van Vliet, tweedejaars Social Work.

In week tien van het betreffende blok komt een delegatie van de OMT-groepen met de verantwoordelijke docenten en de directie bij elkaar om de voorstellen te bespreken. In deze vergadering legt de directie tevens verantwoording af voor wat ze met de verbetervoorstellen van het vorig blok hebben gedaan.

De studenten hebben het plan voor de vernieuwde klankbordgroep vorige week woensdag tijdens een studiedag van docenten Social Work in Den Bosch gepresenteerd. De studenten gaan het plan verder uitwerken. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?