Terug naar overzicht

Openbaarmaking honorering Raad van Bestuur gevraagd

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft de Raad van Bestuur per brief gevraagd zijn salariëring openbaar te maken. Aanleiding is het onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb) waaruit blijkt dat veel bestuursvoorzitters in het hbo meer verdienen dan de minister-president.
Volgens het AOb-onderzoek zou de voorzitter van Avans Hogeschool, Harry Koopman, met een jaarwedde in 2004 van 178 duizend euro, de op drie na best betaalde bestuurder in het hbo zijn. Koopman zelf heeft verklaard dat het om een aanzienlijk lager bedrag gaat. Hoe hoog de vergoeding werkelijk is wilde hij niet zeggen. Eerder heeft de Raad van Bestuur ook tegenover de medezeggenschapsraad geen openheid willen betrachten.
De GMR wil nu, dat de salariëring inclusief bonussen en de betaalde en onbetaalde nevenfuncties van de Raad van Bestuur alsnog openbaar worden gemaakt. ‘De boodschap van de GMR is dat transparantie uwerzijds minder commotie zal oproepen’, zo schrijft de medezeggenschapsraad.

Volgend jaar wordt publicatie van topsalarissen wettelijk verplicht, maar sommige hbo-instellingen hebben de gegevens dit jaar al gepubliceerd. In de brief wordt daarnaar verwezen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?