Terug naar overzicht

Positieve discriminatie werkt averechts

Vacatures waar allochtonen voorrang voor krijgen, zijn niet populair. Werkzoekenden van buitenlandse afkomst worden liever op hun kwaliteiten beoordeeld dan op hun afkomst.
Dat blijkt uit onderzoek van het bureau Intelligence Group. Bedrijven die willen werven onder allochtonen, moeten daar andere wegen voor vinden. Academici van Marokkaanse of Turkse afkomst zijn bijvoorbeeld vrij eenvoudig te vinden via studenten- of studieverenigingen, waar ongeveer eenderde van de allochtone studenten deel van uitmaakt. ‘De werkgever kan toegang zoeken tot die netwerken’, luidt het advies.

Allochtone hbo’ers zijn daarentegen minder actief in verenigingen en daardoor moeilijker te bereiken voor werkgevers. Bijkomend probleem is dat deze groep werk zoekt via de verkeerde kanalen, zoals uitzendbureaus en het CWI – het voormalige Arbeidsbureau, waar vooral mbo-banen te vinden zijn. ‘Hierdoor zullen allochtonen minder makkelijk een geschikte functie vinden, terwijl werkgevers wel degelijk naar ze op zoek zijn.’

Overigens voelt een flink deel van de beoogde groep zich niet aangesproken door wervingscampagnes die zijn bedoeld voor allochtonen: 82 procent voelt zich voornamelijk Nederlander. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?