Terug naar overzicht

Regering maximeert salarissen onderwijsbestuurders

Het salaris van nieuwe bestuurders in het hoger onderwijs mag niet hoger zijn dan dat van de minister-president. Dat is toegezegd door minister Zalm (Financiën) op aandringen van de Tweede Kamer. Koepelorganisaties VSNU en HBO-raad zijn ongelukkig met het besluit.

Een kamermeerderheid had het kabinet om harde maatregelen voor de semi-publieke sector gevraagd, omdat ze de jaarverdiensten van bestuurders van ziekenhuizen, woningbouwcorporaties en onderwijsinstellingen te hoog vindt. Uit een recente publicatie van onderwijsbond AOb bleek dat de collegevoorzitters van veel hogescholen meer verdienen dan premier Balkenende. Die ontvangt jaarlijks een salaris van ongeveer 130.000 euro, terwijl het salaris met toelagen van Inholland-baas Jos Elbers bijna een ton hoger ligt.
Dergelijk hoge verdiensten worden in de toekomst onhaalbaar voor onderwijsbestuurders, tenzij hun instelling haar inkomsten voor meer dan vijftig procent uit marktactiviteiten haalt. In heel bijzondere gevallen zijn uitzonderingen mogelijk, maar daar moet het voltallige kabinet er mee akkoord gaan.

Tot op heden was alleen het salaris van ambtenaren gemaximeerd op de ‘JP-norm’. Bestuurders van semi-publieke organisaties in het onderwijs en de zorg vielen er buiten, maar moesten hun verdiensten wel openbaar maken via het jaarverslag. Als het aan regeringspartijen CDA en VVD had gelegen, was dat ook zo gebleven. Coalitiegenoot D66 wond zich via kamerlid Bakker echter behoorlijk op over de inkomens bij instanties die met belastinggeld worden gerund. De PvdA had al eerder laten weten het inkomensplafond desnoods wettelijk te willen regelen.

Maar voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad vindt de verdiensten van bestuurders een zaak van de semi-publieke sector zelf. ‘Soms heb ik het idee dat politici buiten de werkelijkheid opereren. De sector is veel te weerbarstig voor dit soort maatregelen. Wel willen we volstrekte openheid van zaken geven, want door de bonussen van de afgelopen jaren is er veel onduidelijkheid ontstaan. We willen op korte termijn in kaart brengen wat er is gebeurd en een gedragscode opstellen.’
Universiteitenvereniging VSNU is evenmin tevreden met de maatregel. ‘Enerzijds worden we steeds verder van het rijk geplaatst, maar anderzijds krijgen we nu ook weer te maken met regulering van de salarissen. Dan vragen wij ons af wat de overheid nu eigenlijk wil’, aldus een woordvoerder van de koepelorganisatie in een eerste reactie. ‘We kunnen de reikwijdte van deze maatregel nog niet goed inschatten. Maar wij denken met openbaarmaking van de bestuursinkomens en toetsing door de raden van toezicht een heel eind te komen.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?