Terug naar overzicht

Reorganisatie afgerond zonder gedwongen ontslagen

De reorganisatie – in de formele betekenis van het woord – is voorbij. Dat hebben de Raad van Bestuur en de vakbonden gezamenlijk vastgesteld. Het bestuur heeft vandaag een rondschrijven van die strekking aan de medewerkers gericht.

Over de stand van zaken waren de laatste weken vragen gerezen, onder andere in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In het reorganisatieplan was namelijk opgenomen, dat rond 1 september 2005 op grond van een evaluatie zou worden beslist of er een volgende fase in de reorganisatie zou volgen, mogelijk met verdergaande maatregelen, zoals gedwongen ontslagen.
Van dat alles blijkt nu geen sprake. Marja Kamsma, lid van de Raad van Bestuur, schrijft aan de medewerkers: ‘Voor de vakorganisatie is de reorganisatie afgerond. In structurele zin is dit ook het geval. Iedere medewerker is geplaatst in een eenheid en functie en hierbij zijn, volgens afspraak, geen gedwongen ontslagen gevallen. De stand van zaken is op dit moment geen reden voor de Raad van Bestuur om dit uitgangspunt te wijzigen.’
De Raad van Bestuur geeft voor de verdere toekomst geen absolute garanties, maar gaat er voorlopig vanuit dat door voldoende mobiliteit medewerkers en functies bij elkaar te brengen zijn.

Aan de ontwikkeling de van organisatie moet wel verder worden gewerkt, voegt Kamsma daaraan toe. Met name wijst ze op de uitbouw van de brede bachelors en het Leer- en Innovatiecentrum. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?