Terug naar overzicht

Sigaar uit eigen innovatiebox

De HBO-raad is teleurgesteld over de kabinetsreactie deze week op het rapport ‘Beroepswijs beroepsonderwijs’ van het Innovatieplatform. De vereniging had gehoopt op meer geld voor hogescholen.
De reactie op het rapport heeft een jaar op zich laten wachten. De samenstellers – onder aanvoering van oud-HBO-raadvoorzitter Frans Leijnse – bepleiten een versterking van de gehele beroepsonderwijs van vmbo tot hbo. Daarvoor is volgens hen 350 miljoen euro extra onderhoudsbudget nodig, plus een diepte-investering van 35 tot 70 miljoen voor innovatie.
Weliswaar heeft de regering op Prinsjesdag grootschalige investeringen in het beroepsonderwijs aangekondigd, maar die zijn vooral bedoeld voor het (v)mbo. ‘Wat er voor het hbo overblijft, is een “innovatiebox”: een geoormerkt budget dat uit onze eigen middelen moet komen, maar waar we achteraf wel apart verantwoording voor moeten afleggen’, verzucht een woordvoerder van de HBO-raad. ‘We zijn niet tegen geoormerkt geld, maar dan graag wel als extra boven op onze huidige bekostiging.’

De HBO-raad is wel tevreden over de investeringen van het ministerie van OCW in de andere sectoren van het beroepsonderwijs. In de begroting van 2006 wordt onder meer tweehonderd miljoen euro gereserveerd voor de practicumlokalen van het vmbo. 81 Miljoen euro gaat naar de kennisuitwisseling tussen mbo en het midden- en kleinbedrijf. Het hbo krijgt er volgend jaar in totaal slechts 28 miljoen euro bij. Extra geld gaat – conform eerdere afspraken – vooral naar de lectoren. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?