Terug naar overzicht

Sociale Studies wil opleiding management

De directie van de Academie voor Sociale Studies overweegt een nieuwe opleidingsvariant te starten. Social Management, zoals de werktitel luidt, zou kunnen opleiden tot beroepen voor de zogenaamde Non Gouvernementele Organisaties (NGO’s) of de zakelijke markt.
Dat staat in het concept-businessplan van de Academie voor Sociale Studies. De missie van de academie ‘is niet beperkt tot de welzijnssector en/of tot een bepaald gebied’, zo meldt het plan.

De haalbaarheid van een dergelijke opleiding wordt in de komende periode onderzocht. ‘We gaan na of er vraag naar is. En we bekijken of de nieuwe variant ondergebracht kan worden in de bestaande bachelor Social Work. Zoniet dan zou er een nieuwe bachelor moeten komen en vragen we eventueel een nieuwe opleiding aan’, zegt academiedirecteur Paul Appel.
Uitgangspunt is dat bij de ontwikkeling van een dergelijke opleiding bestaande expertise binnen Avans wordt ingezet. Genoemd worden Bedrijfskundige Informatica, de economische opleidingen en de International School. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek, is het streven om in 2007 te starten met de nieuwe variant. Onbekend is nog of het een voltijd, deeltijd of duale opleiding wordt.

Het concept-businessplan – en dus ook de gewenste opleiding – wordt momenteel binnen de academie besproken. Op woensdag 2 november vindt op initiatief van de academieraad een debat plaats over de toekomst van Sociale Studies. Tijdens een studiedag op woensdag 28 september in Den Bosch zijn de eerste reacties van het personeel gepeild. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?