Terug naar overzicht

Taaldocenten teleurgesteld over uitblijven ondersteuning door LIC

De vreemde-talendocenten van de verschillende academies zijn teleurgesteld. Het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) kan voor hen geen bijeenkomsten organiseren en ondersteunen. Er is geen capaciteit voor, zegt het LIC. De taaldocenten wilden het graag, om informatie en kennis uit te kunnen wisselen.

‘Toen het LIC er kwam, hoopte ik dat er eindelijk iets gedaan zou worden met het vreemde-talenonderwijs’, zegt Harry de Vries, docent Engels bij de Academie voor Algemeen en Financieel Management in Breda. Volgens de docent is er bij hem en zijn collega’s behoefte om ‘mee te doen met didactische ontwikkelingen’.
Het LIC erkent deze behoefte wel, maar schrijft in een brief aan de docenten dat ‘helaas binnen het LIC momenteel geen capaciteit beschikbaar is’. De dienst stelt voor dat enthousiaste docenten zelf activiteiten organiseren, ideeën uitwisselen, elkaar op de hoogte houden en bilateraal materialen uitwisselen.
De Vries vindt dit niet genoeg. ‘Veel taaldocenten hebben moeite met zaken als “projectgericht leren”, “leren leren” en “competentiegericht leren”. Hij verwijt het centrum geen oog te hebben voor de ontwikkeling van talenonderwijs binnen Avans Hogeschool. ‘Het LIC zou er een coördinerende taak in kunnen hebben.’
Verschillende vreemde-talendocenten van Avans Hogeschool hebben in e-mails aan De Vries hun verontwaardiging over het besluit uitgesproken.
De wens om regelmatig bij elkaar te komen, kwam naar voren tijdens de evaluatie van de workshop ‘Meerwaarde van samenwerking tussen vreemde-talendocenten Avans Hogeschool in samenwerking met het LIC’, die op 7 april dit jaar plaatsvond. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?