Terug naar overzicht

Utrechtse muziekstudenten naar de rechter

Muziekstudenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) spannen met hulp van studentenbond LSVb een kort geding aan tegen hun hogeschool. De instelling zou door harde bezuinigingen te weinig docenten overhebben. De HKU ontkent.

Het college van bestuur van de HKU is stevig aan het bezuinigen en heeft in het geval van de muziekfaculteit in vier jaar tijd een begrotingstekort van meer dan een miljoen euro teruggebracht tot een tekort van grofweg vijf ton. Daarbij is ook gesneden in het docentenbestand van de muziekopleiding. Volgens de LSVb zijn er twintig fulltime banen verdwenen op een totaal van 47 fte. Maar volgens een woordvoerder van de hogeschool is het minder erg. ‘We hebben het over 13 fte op een totaal van 42 banen. Zeven fte wordt weer ingevuld. Uiteindelijk zijn er weliswaar minder docenten dan voorheen, maar de oude docenten hadden erg veel leegstandsuren. In het verleden hadden we namelijk voor bepaalde vakken veel meer studenten, en hadden we dus meer lesuren nodig dan nu.’

De HKU heeft geprobeerd te bezuinigen door Engelstalige programmaonderdelen te schrappen, terwijl ruim eenderde van de studenten uit het buitenland komt. Daarom is die maatregel voor dit collegejaar teruggedraaid. ‘Maar we zoeken op dat punt wel naar een alternatief, want de Engelse programma’s zijn erg duur.’

De LSVb verklaart in een persbericht ‘verbijsterd’ te zijn over de maatregelen die de instelling heeft genomen, temeer omdat de medezeggenschapsraden niet van de plannen op de hoogte zijn gebracht. En daar heeft de bond een punt: ‘Er is bij de muziekbachelor geen goedgekeurd opleidingsplan. Maar dat komt vooral door het begrotingstekort van de afgelopen jaren. Het laatste curriculum dat werd goedgekeurd, is van 2000’, aldus de voorlichter van de hogeschool.
De studentenbond zegt ook dat de begroting van de HKU voor meer dan de helft uit overhead bestaat. ‘Maar dat is gewoon niet waar’, zegt de HKU-woordvoerder. ‘Het is minder dan de helft, en bij de reorganisatie zijn ook de ondersteunende diensten onder handen genomen.’
Het kort geding dient op 22 november. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?