Terug naar overzicht

Vakbondscontributie goedkoper via de werkgever

Hbo-werknemers die lid zijn van een onderwijsvakbond kunnen de contributie fiscaal aantrekkelijk laten verrekenen door de werkgever. Wie dit jaar in aanmerking wil komen moet vóór 1 november een aanvraag indienen.

De ‘regeling vakbondscontributie‘ is een uitvloeisel van de cao-hbo 2005. Daarin is opgenomen dat de vakbondscontributie op het brutoloon kan worden ingehouden. Netto kan dat een korting van 30 tot 50 procent opleveren.
Feitelijk was de inhouding tot nu toe niet mogelijk omdat de cao 2005 pas onlangs van kracht is geworden. Wel kan de ‘brutering’ van de dit jaar reeds betaalde vakbondscontributie alsnog worden verrekend via de eindejaarsuitkering, die als gevold daarvan netto hoger uitvalt. In de ‘Regeling vakbondscontributie HBO 2005’ is vastgelegd hoe een en ander in zijn werk gaat.

Omdat de aanvraag vóór 1 november moet worden ingediend sturen de bonden hun leden binnenkort aanvraagformulieren met uitleg toe. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?