Terug naar overzicht

Van der Kolk wel/niet weg om topsalarissen

Hogeschool Inholland spreekt tegen dat FNV-bestuurder Henk van der Kolk uit de raad van toezicht is opgestapt uit onvrede over het hoge salaris van Jos Elbers, zoals de Volkskrant afgelopen vrijdag meldde. Van der Kolk zelf houdt vol dat die kwestie ‘de spreekwoordelijke druppel’ was.

De FNV-bestuurder zou zijn drukke werkzaamheden niet meer kunnen combineren met zijn taken als toezichthouder van Inholland, zegt een woordvoerder van de raad van toezicht: ‘Verder is er niets aan de hand.’
Maar Van der Kolk zegt desgevraagd dat zijn vertrek wel degelijk verband houdt met de recente openbaarmaking van de hoge salarissen van hbo-bestuurders, waaronder dat van Inholland-collegevoorzitter Elbers.
‘Het gaat me niet eens zozeer om het salaris van Elbers, maar om het hele systeem van de beloning in de top van het hbo. Daar heb ik ook wel eens wat van gezegd. Anderzijds: er zijn afspraken met Jos Elbers gemaakt waarmee ik verder niets te maken had.’
Van der Kolk, die in het verleden bestuurslid was van onderwijsbond AOb, heeft vanwege de vele klachten van studenten en docenten op de onderwijskwaliteit van Inholland eerder overwogen op te stappen als toezichthouder. ‘Maar je loopt natuurlijk niet weg uit zo’n raad als er een keer problemen zijn. Dan kun je er beter helemaal niet aan beginnen.’

Uit een onlangs verschenen onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb) naar topsalarissen in het hbo, bleken collegevoorzitters van grote hogescholen bijna allemaal meer te verdienen dan premier Balkenende. Die krijgt per jaar ongeveer 130.000 euro. Inholland-baas Jos Elbers spant de kroon: met 227.000 euro verdient hij bijna een ton meer. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?