Terug naar overzicht

Verkiezingen nieuwe raad per e-mail

Medewerkers die op 8, 9 of 10 november hun stem willen uitbrengen voor de nieuwe centrale medezeggenschapsraad moeten dat per e-mail doen. Van het gebruik van verkiezingssoftware is om kostentechnische redenen afgezien.

De verkiezingen voor de personeelsafvaardiging in de medezeggenschapsraad is nodig omdat er meer kandidaten dan zetels zijn. Bij de studentengeleding zijn er voor de twaalf beschikbare zetels precies twaalf kandidaten. Die worden automatisch als verkozen beschouwd.

De verkiezingscommissie had aanvankelijk het plan op 8, 9 en 10 november een stemprogramma van het Amphia Ziekenhuis in Breda in te zetten. Het ziekenhuis heeft dat programma met succes gebruikt bij de verkiezingen voor zijn ondernemingsraad. Maar de Dienstenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF) kon geen capaciteit vrijmaken om het programma via het intranet van Avans Hogeschool te laten draaien.
Een alternatief zou zijn de digitale stemming door een extern bureau via internet te laten organiseren. Dat zou 6.000 euro kosten. Te duur, vindt men.
Het traditionele stemhokjessysteem wordt helemaal als onhaalbaar gezien. Om de stembureaus op de negen locaties te bemensen zouden 108 personen een dagdeel moeten worden vrijgemaakt.

Over de precieze manier waarop de stem nu per e-mail kan worden uitgebracht en over stemmen per volmacht worden de medewerkers afzonderlijk geïnformeerd. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?