Terug naar overzicht

Vertraging bij nieuwbouw Tilburg en Breda

Na een vertraagde aanbestedingsprocedure is de nieuwbouw in Tilburg vorige week, twee maanden later dan gepland, begonnen. De lopende bouwacticviteiten in Breda zijn eveneens vertraagd. De achterstand daar bedraagt acht weken.

In Tilburg is bouwonderneming Stout uit Hardinxveld-Giessendam onmiddellijk na de gunning op 4 oktober met het grondwerk begonnen. Na het plaatsen van damwanden zullen, net als in Breda is gebeurd, schroefpalen de grond in gaan.
De vertraging was het gevolg van een bezwaar van een aannemingsbedrijf tegen de gevolgde aanbestedingsprocedure. Die moest ten dele worden overgedaan.
Als opleverdatum is 22 december overeengekomen.
Daarna zal het resterende deel van het bestaande gebouw worden gesloopt. Op 1 februari 2007 wordt daarmee begonnen.

De vertraging in Breda is veroorzaakt door tegenvallers bij de uitvoering van het werk aan de aanpassing van het bestaande gestripte bouwdeel aan de nieuwbouw die daaromheen komt.
Bestuursvoorzitter Harry Kooopman, eerstverantwoordelijke voor de portefeuille bouwactiviteiten, maakte de vertraging zelf bekend. Hij vond extra vervelend, omdat hij bij de opening van het studiejaar nog trots aan het personeel had meegedeeld, dat de Bredase activiteiten op schema lagen.
Overleg met de aannemer wijst uit dat waarschijnlijk vier van de acht weken achterstand kunnen worden ingelopen. Dat zou betekenen dat de oplevering op 1 juli 2006, zoals overeengekomen, in de partijk opschuift naar 1 augustus 2006. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?