Terug naar overzicht

Waterproject in Costa Rica wint Cirrusprijs

‘Gelukkig.’ Zo omschreef de in Breda afgestudeerde Hamza el Abida zich zelf toen hij vrijdag 7 oktober de cheque van 2500 euro ontving bij de uitreiking van de Cirrusprijs in het stadskantoor van de gemeente Breda. Niet alleen vanwege het geld, maar vooral om de erkenning van zijn werk en scriptie ‘Kan Tan land project’ voelde El Abida zich de rijkste mens van dat moment.

De Cirrusprijs wordt gegeven aan een Avans-student Techniek die in zijn afstudeerscriptie ruim aandacht besteed aan duurzaamheid. Frans van Kalmthout, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur, verklaarde in zijn welkomstwoord dat de prijs wellicht in de toekomst breder wordt getrokken, zodat ook studenten van andere opleidingen in aanmerking kunnen komen.
El Abida kwam twee jaar geleden vanuit Frankrijk naar de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu in Breda om daar Milieukunde te studeren. Voor zijn afstuderen werkte hij negen maanden in Costa Rica aan een waterproject voor de plaatselijke organisatie Kan Tan. Hij analyseerde daar het water dat uit de bergen komt. Het bleek ernstig bevuild te zijn. Door een systeem te ontwikkelen met verschillende filters zorgde El Abida er uiteindelijk voor dat het water tegenwoordig schoon in drie bestemmingen terecht komt.
Een deel wordt gebruikt voor de boerderij van de Kan Tan organisatie, een part is bestemd voor het dorp Boruca en ten slotte stroomt het water door een lange pijp naar een grote vijver. Door het laatste heeft de bevolking ook weer kans om vis te kweken, die gebruikt kan worden voor de verkoop en er bovendien voor zorgt dat de mensen gevarieerder kunnen eten. Maar het meest belangrijke was nog wel dat hij deze kennis en informatie deelde met de mensen van Kan Tan en het dorp Boruca, zodat zij het nu zelf kunnen reguleren.
Daarmee voldeed hij volgens de jury aan de drie pijlers van duurzaamheid: people, planet en profit. Volgens voorzitter Van der Schroef, directeur van de Brabantse Milieufederatie, was de zeskoppige jury unaniem in haar oordeel.

Studenten Van Merrienboer en Schuurmans kregen voor hun scriptie ‘Energie uit mest, duurzaamheid op zijn best’ vijfhonderd euro. Dat bedrag was ook bestemd voor de studenten Dingemans, Wilborts en Van Rooij. Zij schreven de scriptie ‘Duurzaam Hogeschoolgebouw’, waarbij zij aantoonden dat er een duurzamere mogelijkheid is voor het bouwen van de nieuwe Tilburgse locatie. ‘Onbegrijpelijk dat er met hun bevindingen niets is gedaan’, stelde juryvoorzitter Van der Schroef. (KvdL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?