Terug naar overzicht

Aanmelding regeling vakbondscontributie tot 15 november

De termijn waarbinnen vakbondsleden bij de werkgever kunnen melden dat zij voor de regeling vakbondscontributie in aanmerking willen komen is verlengd tot 15 november. Verrekening met de eindejaarsuitkering levert een fiscaal voordeel van 30 tot 50 procent van de jaarcontributie op.

De verrekeningsconstructie is een uitvloeisel van de cao-hbo 2005. Die kwam zo laat tot stand, dat de uitvoeringsregeling pas vorige maand bekend werd. Daarin stond dat vakbondsleden tot 1 november de tijd hadden om hun aanvraag in te dienen. Maar de meeste vakbonden kregen het niet voor elkaar hun leden tijdig te informeren.
Wel de Algemene Onderwijsbond (AOb), die twee weken geleden een toelichting met een aanvraagformulier aan haar leden toestuurde. De andere grote FNV-bond de AbvaKabo laat weten dat het niet lukte zo’n formulier samen te stellen. Gisteren is informatie naar de AbvaKabo-leden in het hbo verstuurd, waarin wordt uitgelegd hoe men zich bij de werkgever moet melden. Daarin staat ook dat de termijn van aanmelding tot 15 november is verlengd. Ook veel andere betrokken bonden moeten hun leden nog informeren.

Vakbondsleden op Avans Hogeschool moeten zich richten tot de personeelsadministratie van de Diensteenheid Personele en Administratieve Ondersteuning (DPAO). (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?