Terug naar overzicht

Academie: minder uren voor onderwijs

Bezuinigingen op de inzet van docenten in het primaire onderwijs, moet de Academie voor Marketing in Den Bosch meer lucht in de begroting geven.

Dat is de essentie van een voorstel dat in eerste concept door verschillende gremia van de academie wordt besproken. Het voorstel komt erop neer dat het aantal van 10 uren dat nu per student per blok beschikbaar is, wordt teruggebracht naar 9.
De directie acht deze ingreep noodzakelijk om zo tegenvallers op te vangen op het gebied van ziektevervanging en het financieren van innovatieprojecten.

In het nieuwe systeem wordt meer gebruik gemaakt van schaalvoordelen bij grote groepen. Hoe groter de groepen studenten waaraan les wordt gegeven, hoe relatief minder uren er voor worden uitgetrokken. Voor kleine groepen blijven hetzelfde aantal docenturen beschikbaar (of juist iets meer). Maar krijgt een groep van 70 studenten in het oude regime 775 uren toebedeeld; straks zijn dat er nog 700. En voor een klas van 150 studenten staat nu 1415 uren; tegenover 1245 na invoering.

Deze maatregelen voor het primaire onderwijsproces volgen op enkele bezuinigingen op het secundaire proces, uren die buiten de onderwijsblokken worden besteed zoals het deelnemen aan commissies of deskundigheidbevordering.
Het aangescherpte systeem moet het derde blok van dit studiejaar ingaan en mag niet ten koste gaan van docenten. ‘Het is van cruciaal belang dat de overgang naar een nieuwe budgetsystematiek niet mag resulteren in een verhoging van de werkdruk van docenten’, zo staat in de notitie. De vermindering van het aantal uren, dient opgevangen te worden door een efficiëntere en effectieve inzet van de uren.

Voordat de maatregel ingevoerd kan worden, moet de academieraad het eerst goedkeuren. Vorige week woensdag liet de raad zich kritisch uit over de conceptplannen. Gevreesd werd dat de druk op de docenten toeneemt en dat door de grotere groepen en het schrappen van cursussen de kwaliteit van het onderwijs minder wordt. De academieraad wil meer informatie over het aantal uren dat de academie kan besteden en waar die naar toe gaan. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?