Terug naar overzicht

Arbeidsmarktvooruitzicht hbo’ers minder gunstig

De arbeidzame toekomst van hbo’ers ziet er tot 2010 beduidend minder goed uit dan twee jaar geleden voorspeld werd. De vraag naar hoogopgeleiden stijgt minder snel dan voorheen.  
Dat blijkt uit de nieuwste voorspellingen van het ROA, het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht. Voor achttien procent van de hbo-studenten ziet de arbeidsmarkt er tot 2010 goed uit. Vooral leraren en paramedici (zoals verpleegkundigen) hebben uitstekende vooruitzichten. Voor afgestudeerden in hbo-techniek zijn de prognoses ‘redelijk’. Maar de markt voor economen raakt enigszins verzadigd: hun perspectief op betaald werk is ‘matig’ volgens de onderzoekers. En in de hoek van de landbouw & milieustudies zijn de vooruitzichten zelfs ronduit ‘slecht’. 

De totale werkgelegenheid zal in Nederland tot 2010 met jaarlijks een vol procentpunt toenemen, maar hoogopgeleiden zullen daar minder van profiteren. Volgens onderzoeker Frank Cörvers van het ROA is dat vooral te wijten aan het feit dat de kwalificatievereisten die werkgevers stellen aan hun personeel weliswaar nog stijgen, maar in een minder hoog tempo dan eerder het geval was.  
Het meest zonnig is het arbeidsmarktperspectief van leraren in medische verzorging. Zij hebben de banen straks voor het uitkiezen: de studie is namelijk niet erg populair, terwijl er straks een grote groep leraren op de middelbare school afzwaait. Wie hen straks moet vervangen weet niemand. Er is ook veel vraag naar afgestudeerden vervoer & logistiek: ook in die beroepen gaan veel babyboomers met pensioen. Die studie is alleen wel gevoelig voor economische tegenwind. Dat geldt niet of nauwelijks voor de lerarenopleidingen, al worden er voor leraren in het basisonderwijs geen grote tekorten verwacht 

In september bleek uit eerder ROA-onderzoek dat het aandeel werklozen onder pas afgestudeerde hbo’ers en wo’ers stabiel is en blijft steken op respectievelijk zes en vijf procent. De werkloosheid verschilt echter sterk per studierichting. Van afgestudeerden in hbo-landbouw- & milieustudies zit maar liefst 8,5 procent na anderhalf jaar zonder werk. Van de paramedici kan 5,2 procent geen geschikte baan vinden. 

Volgens het ROA valt het niet mee om de juiste studie te kiezen. Maar liefst een vijfde van alle afgestudeerden had achteraf liever een andere studie gevolgd. De teleurstelling is vooral groot als de uiteindelijke baan niet strookt met het idee dat de scholier in zijn hoofd had toen hij zijn studiekeuze maakte. Slimmere studenten hebben minder vaak spijt, blijkt uit het onderzoek.
Maar hoe meet het ROA wie van de respondenten slim is en wie niet? Met tien vragen zoals: ‘Een bal en een pet kosten samen 1,10 euro. De bal kost 1,00 euro meer dan de pet. Hoeveel kost de pet?’ Minder dan een vijfde van de hbo’ers had de vraag goed. Van de WO-studenten gaf krap een derde het juiste antwoord. Overigens hadden afgestudeerden van de opleiding kunstwetenschappen gemiddeld evenveel vragen fout als de slechtst scorende afgestudeerden van hbo-opleidingen. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?