Terug naar overzicht

Avans Den Bosch verzorgt informatiemiddag hoger-onderwijswet

Het hbo uit Zuid-Nederland is op 6 december te gast in Den Bosch. Daar verzorgt Avans Hogeschool namens de HBO-raad een informatieve middag over de nieuwe wet op het hoger onderwijs en onderzoek (WHOO). Voorzitter van de bijeenkomst is Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur van Avans.
Afgelopen vrijdag heeft het kabinet ingestemd met het concept-wetsvoorstel en het voor advisering naar de Raad van State gestuurd. Naar verwachting zal de WHOO volgend voorjaar aan de Tweede Kamer worden aangeboden en daarmee openbaar worden.

De HBO-raad constateert dat er binnen de hogescholen veel vragen leven over de wijzigingen die de WHOO met zich meebrengt. Thema’s: het begrip opleiding (verbreding of niet?), de nieuwe onderzoeksfunctie van het hbo, de inrichting van de medezeggenschap, de toelatingseisen, de vertaling van het begrip zorgplicht in de interne organisatie van een hogeschool, de nieuwe taken (en de positionering) van de examencommissie, de verantwoordingsmechanismen en veranderingen in het accreditatiestelsel.
Vooruitlopend op het openbaar worden van de WHOO heeft het bestuur van de HBO-raad de werkgroep sectorwet van de raad verzocht om in regionale bijeenkomsten deze thema’s toe te lichten. In het bijzonder heeft men daarbij de opleidingshoofden en stafmedewerkers op het oog.
Er worden ook bijeenkomsten georganiseerd in Rotterdam en Deventer. (FG)

Nadere informatie: HBO-raad.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?