Terug naar overzicht

Avans-personeel kan weerbaar beoordelingsgesprek in

Avans Hogeschool biedt haar medewerkers trainingen gesprekstechniek aan. Daarmee kunnen ze beter beslagen ten ijs komen in de functionerings- en beoordelingsgesprekken die vanaf nu vaste prik worden.

‘Wil jij vol vertrouwen het gesprek met je leidinggevende aangaan? Gedrag en houding zeggen veel over je tijdens een gesprek! De juiste houding, het juiste gedrag, de juiste vaardigheden en de juiste voorbereiding bepalen hoe een gesprek succesvol verloopt’, luidt de toelichting van Personeelszaken.
Naast algemene gesprekstrainingen worden trainingen in het voeren van een functioneringsgesprek aangeboden. Het is de bedoeling dat de medewerkers voortaan ieder jaar een formeel gesprek met de leidingggevende hebben: het ene jaar een functioneringsgesprek, het jaar daarop een beoordelingsgesprek. Het belangrijkste kenmerk van een beoordelingsgesprek is dat daaraan rechtspositionele consequenties zijn verbonden.
Inmiddels zijn via de nieuwe cao-hbo die consequenties ingevuld. Een beoordeling kan ‘uitmuntend’, ‘goed’ of ‘onvoldoende’ zijn. In het eerste geval ‘gaat de werknemer die nog niet aan zijn top zit twee ‘salarisstappen’ omhoog, in het tweede geval één zo’n stap en in het derde geval komt er niets bij. Tot nu toe werden de salarisstappen min of meer automatisch bij wijze van ‘periodiek’ toegekend.

De nieuwe aanpak vereist wel, dat – anders dan bij Avans Hogeschool de bedoeling was – met ingang van 2005 jaarlijks beoordelinggesprek nodig zijn. Een sluitend systeem van functionerings- en beoordelinggesprekken aan Avans Hogeschool moet echter nog worden ingevoerd. Met name moeten leidinggevenden nog op hun nieuwe rol worden voorbereid. Daarom is met de bonden afgesproken, dat Avans feitelijk pas in 2006 met de beoordeling begint, en daar pas in 2007 gevolgen voor het salaris aan verbindt.
Volgend jaar worden de salarisstappen nog éénmaal bij wijze van automatische periodieke verhoging toegekend. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?