Terug naar overzicht

Bestuurskunde Avans schittert in ‘Kennis in kaart’

Weer een opsteker voor Bestuurskunde in Den Bosch. De opleiding staat landelijk in de hoogste regionen als het gaat om het aantal ‘excellente’ scores in het visitatierapport.
Dat valt op te maken uit de eerder deze week gepubliceerde ‘Kennis in kaart 2005’ van het Ministerie van OC&W. Het ministerie heeft op basis van de visitatierapporten van 2002 tot en met 2004 de onderwerpen geturfd waarop 244 hbo-opleidingen ‘excellent’, ‘voldoende’ en ‘onvoldoende’ scoren.
Bestuurskunde excelleert op 41,7 procent van de in de visitatierapporten onderzochte onderwerpen. Dat betekent dat die items, zoals bijvoorbeeld samenhang in het onderwijs en personeel, met een ‘goed’ of ‘uitstekend’ zijn gehonoreerd. Samen met de opleidingen Lichamelijke Oefening van Fontys Hogescholen in Tilburg en dezelfde studie van de Hogeschool van Amsterdam, belandt ze daarmee op de derde plaats.
Alleen de opleidingen Bedrijfswiskunde van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (55 procent) en Lichamelijke Oefening van de Hanzehogeschool (45,8 procent) kennen een hoger percentage excellent.

‘Het geeft een kick. Iedereen loopt hier apetrots rond’, zegt Arend Geul, voorzitter van de Onderwijscommissie van Bestuurskunde. Hij heeft de lijst met opleidingen doorgenomen en zo een top 10 samengesteld. ‘We wisten dat we het goed deden. Bij de visitatie werden we eerste van de vijf Bestuurskunde-opleidingen. Daarna behaalde we eerste plaatsen in de Keuzegids en de Elsevier-ranking. Maar het bijzondere van de uitkomsten van Kennis in Kaart is dat we worden vergeleken met opleidingen buiten het domein van Bestuurskunde. Met een heel mooie uitkomst.’

De meeste andere opleidingen van Avans Hogeschool die in de lijst voorkomen, zoals Commerciële Economie, de PABO en Elektrotechniek, kennen geen excellente score. Uitzondering hierop is Beeldende Kunst (niet uitgesplitst naar locaties), die op basis van het visitatierapport uit 2002 11,3 procent excelleert.

Door ‘Kennis in Kaart’ 2004 en 2005 samen te voegen ontstaat een lijst waarin zeven jaar visitatiescores meewegen. Van de grotere hogescholen doen Inholland Rotterdam, Fontys Hogescholen, de Hanzehogeschool Groningen, Avans Hogescholen en de Hogeschool Utrecht het bovengemiddeld goed volgens deskundigen. Bij de HES Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de Inholland-vestigingen Delft, Alkmaar en Diemen is het verschil tussen excellente en onvoldoende scores duidelijk negatiever.
Vrijwel alle hogescholen halen meer onvoldoende dan excellente scores. Wie vervolgens de tabel ernaast legt waarin alle scores uit de hbo-visitaties zijn opgeteld, moet even slikken. Volgens de onafhankelijke deskundigen grossieren de hbo-opleidingen in voldoendes, maar scoren ze vrijwel nooit ‘goed’. Onvoldoendes vallen echter vaak. Vooral het ‘bewaken van de kwalificaties’ gaat de hogescholen slecht af: daarin vallen iets meer dan driehonderd onvoldoendes tegenover slechts iets meer dan tweehonderd voldoendes. Ook de ‘interne kwaliteitszorg’ laat te wensen over. Op dat punt scoren de hogescholen bijna net zo vaak onvoldoende als voldoende. Het ‘niveau van de toetsen’ krijgt meer dan driehonderd keer voldoende, maar ook meer dan tweehonderd keer onvoldoende. (BB, HC/HOP, GR)

(Bijgewerkt vrijdag 4 november 2005, 12.05 uur)

Zie: www.minocw.nl/ho/doc/2005/kenniskaart.pdf, bladzijden 100-108

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?