Terug naar overzicht

Bètatekort wereldwijd probleem

Rijke landen hebben allemaal te kampen met een relatieve achteruitgang in het aantal beta- en techniekstudenten. Maar in Nederland gaat het verval harder dan elders. Alleen Duitsland doet het nog slechter. Alleen Portugal, Zweden, Turkije en het Verenigd Koninkrijk onderscheiden zich in gunstige zin. Dat blijkt uit een analyse van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) die afgelopen week is gepresenteerd tijdens een congres in Amsterdam. Het absolute aantal b�ta- en techniekstudenten is bijna overal wel gegroeid, liet Laudeline Auriol van de OESO in een presentatie zien. Dat geldt ook voor Nederland. Maar dat komt vooral doordat er meer studenten in het hoger onderwijs instromen. Ten opzichte van andere studies verliezen b�ta en techniek juist terrein. Bovendien zit de groei vooral in ict. Natuurkunde en wiskunde hebben het wereldwijd moeilijk. Al maakt het moment van meten wel een verschil. Sinds 1995 ging het hier bergafwaarts, maar in de jaren daarvoor was er juist lichte groei te bespeuren. Ook voor Duitsland geldt dat de afname aan wis- en natuurkundigen op de korte termijn veel groter lijkt dan op de lange termijn. Nederland heeft de afgelopen jaren niet zoveel exacte studenten verloren, maar daar staat tegenover dat het er al niet veel had. Landen als Frankrijk en Duitsland hebben er relatief ongeveer twee keer zoveel. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?