Terug naar overzicht

Birgit Croft voorzitter medezeggenschapsraad

De Avans Medezeggenschapsraad heeft vanmiddag Birgit Croft als voorzitter gekozen. Zij zit in de nieuwgekozen raad namens de personeelsgeleding. Croft is werkzaam bij de Diensteenheid Personele en Administratieve Ondersteuning (DPAO).
Zij presenteerde zich in de raad als een voorzitter van een vernieuwde medezeggenschapsraad, die vertrouwen kan herstellen. Tijdens een studiedag van de nieuwgekozenen samen met de Raad van Bestuur afgelopen gisteren waren ‘vernieuwing’ en ‘vertrouwen’ sleutelwoorden. Croft benadrukte ook dat zij als vrouw tegenwicht kan bieden aan de voornamelijk uit mannen bestaande top van de hogeschool.

Aan de verkiezing was de nodige deining voorafgegaan. Dennis van Nieuwenhuijzen, studentlid van de raad, was een van de kandidaten voor het voorzitterschap. Tegen zijn kandidatuur had de ambtelijk secretaris van de raad, John de Wit, bezwaar gemaakt. De voorzitter moet de secretaris functioneel aansturen en die verantwoordelijkheid kan volgens De Wit niet bij een student liggen. Maar De Wit kreeg uiteindelijk geen steun voor zijn bezwaar.

Dinsdag tijdens de stemming was Van Nieuwenhuijzen een van de drie overgebleven kandidaten. Vorige week woensdag had hij zich naar eigen zeggen verzekerd van de stemmen van alle twaalf studenten in de raad, die de helft van de zetels bezetten. Maar in de eerste stemronde vanmiddag kwam hij niet verder dan vijf stemmen. Birgit Croft nam het in de tweede stemronde op tegen de voorzitter van de ‘oude’ raad, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, Ab Bobbink. Zij won met twaalf stemmen tegen negen.
Van Nieuwenhuijzen is wel gekozen in het Dagelijks Bestuur van de AMR. Daarin zitten verder namens de studentengeleding Richard Blankenstein en namens de personeelsgeleding John Lankheet. (FG)

(Bijgewerkt 30 november 2005, 8.30 uur)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?