Terug naar overzicht

Brief over kwaliteit docenten valt slecht

De open brief van twee studentleden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) over de kwaliteit van het docentencorps van Avans is hen door de personeelsgeleding van de GMR niet in dank afgenomen. De Raad van Bestuur heeft het tweetal uitgenodigd voor een gesprek.
In de open brief, gericht aan de Raad van Bestuur, bepleitten Richard Blankenstein en Dennis Van Nieuwenhuijzen dinsdag een grotere rol van studenten bij functionerings- en beoordelingsgesprekken. Reden: de ‘zorgwekkende staat’ van het docentenbestand van Avans.

Personeelsvertegenwoordigers verweten de twee eergisteren in de laatste vergadering van de GMR voor de verkiezingen, dat ze ongefundeerde kritiek uiten. Ze zouden geen oog te hebben voor de kwaliteit die veel Avans-opleidingen te bieden hebben. Elsevier kwalificeerde Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch onlangs nog als beste van alle hogescholen na een tevredenheidsonderzoek onder studenten.

Het zit de GMR ook niet lekker dat de twee studenten bij herhaling hun grieven en kritiek buiten de GMR om aan de Raad van Bestuur voorleggen.
Die plaatste op zijn beurt al kanttekeningen bij de duo-acties van Blankenstein en Van Nieuwenhuijzen. Marja Kamsma van de Raad van Bestuur liet hen weten: ‘Je gaat voorbij aan je collega’s in de GMR. Ik begrijp wel dat jullie intentie misschien niet onmiddellijk zal aanslaan bij de personeelsgeleding van de GMR, maar als jullie de dialoog over dit soort onderwerpen niet met hen aangaan, dan kom je zeker niet tot elkaar.’
Na de laatste brief van het duo met de frontale aanval op de kwaliteit van het docentencorps heeft Kamsma een streep gezet onder de correspondentie: ‘Het lijkt me niet verstandig om per mail onze communicatie hierover voort te zetten. Er is zoveel nuancering aan te brengen! De mail zou heel lang worden.’
Kamsma nodigt de twee daarom uit voor een gesprek met de Raad van Bestuur. Van Nieuwenhuijzen heeft vanmorgen laten weten de uitnodiging te hebben aanvaard. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?