Terug naar overzicht

Conferentie over ‘bijzondere hulpvragen’

Hoe kom je er achter wat de vraag is van iemand met een niet-aangeboren hersenletsel? Deze en andere ‘bijzondere hulpvragen’ komen woensdag 23 november aan bod tijdens een conferentie van de lectoraten Gerontologie en Vermaatschappelijking van de Zorg.

Patty van Belle – Kusse, directeur van het Centrum voor Consultatie en Expertise, gaat dan in op de problematiek van vraaggericht werken en de verantwoordelijkheid van de cliënt. Ze is mede-auteur van het boek ‘Hooi op je vork’, een methodiek om mensen met niet-aangeboren hersenletsel, zoals een beroerte, te begeleiden. Vaak zijn deze personen voor altijd afhankelijk van hulp. Het is dus belangrijk om goed met elkaar in gesprek te gaan en te weten te komen wat de mensen zelf écht willen.
Van Belle-Kusse geeft tijdens haar lezing aan welke problemen en dilemma’s hulpverleners kunnen tegenkomen en hoe ze daarover met hun cliënten moeten praten. Om de methodiek te illustreren, worden ook filmfragmenten vertoond.

De bijeenkomst is de tweede van een cyclus. Tijdens de eerste conferentie op 12 oktober stond de oudere hulpvrager centraal. Toen sprak onder meer Annemieke Roobeek over de netwerkaanpak, waarmee vragen van de hulpvrager snel en adequaat beantwoord kunnen worden.
De conferentie begint om twee uur en eindigt om kwart voor vijf met een borrel. (MvH)

Belangstellenden kunnen zich nog melden. E-mail: cg.vanteeffelen@avans.nl, of telefoon 076-5250526.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?