Terug naar overzicht

Dick te Boekhorst gaat DPAO versterken

De Diensteenheid Personele en Administratieve Ondersteuning (DPAO) krijgt Dick te Boekhorst als directeur human resource management. Hij vervult daarmee de functie die in september door de Raad van Bestuur werd gecreëerd door het besluit de DPAO-directie uit te breiden met een tweede directeur.
Tot nu toe was Te Boekhorst directeur van de Academie voor Management en Bestuur in ‘s-Hertogenbosch. Hij wordt in die functie opgevolgd door de huidige adjunct-directeur Titia Bredée.

Reden voor de uitbreiding van de directie van DPAO is de haperende dienstverlening. De zittende DPAO-directeur Marc Hoornick overtuigde de Raad van Bestuur ervan, dat een tweede directielid nodig is om de nodige kwaliteitsverbetering te realiseren.
Hoornick gaat zich in de taakverdeling tussen de twee directieleden toeleggen op de domeinen financiën en studentenadministratie. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?