Terug naar overzicht

‘Docentenbestand Avans in zorgwekkende staat’

De twee studentleden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die aandringen op beoordeling van docenten door studenten hebben boos gereageerd op de weigering van de Raad van Bestuur. Zij vinden dat actie moet worden ondernomen tegen slecht presterende docenten.

Richard Blankenstein en Dennis van Nieuwenhuijzen hadden vorige week de Raad van Bestuur per brief voorgesteld studenten te betrekken bij de beoordeling van docenten. Marja Kamsma antwoordde namens de Raad van Bestuur dat de hogeschool nu eerst maar eens moet wennen aan de invoering van regelmatige functionerings- en beoordelingsgesprekken. Een ‘hoger ambitieniveau’ waarbij in een ‘360 graden feedback’ studenten bij de beoordeling kunnen worden betrokken zag Kamsma als een mogelijk discussiepunt in een volgende fase.
De twee GMR-studentleden nemen daar geen genoegen mee. In een nieuwe brief dringen zij aan op actie om slecht functionerende docenten aan te pakken. Het docentenbestand bevindt zich volgens de twee in een dermate ‘zorgwekkende staat’ dat er meer schade uit zal ontstaan dan de claim van ruim 20 miljoen die Avans Hogeschool boven het hoofd hangt wegens de bekostigingsaffaire. ‘Als alle slecht presterende docenten hun salaris zouden moeten terugbetalen dan zal deze claim gemakkelijk betaald kunnen worden’, meent het tweetal.

De brief bevat ook een klachtenlijst: ‘Docenten nemen vragen uit reguliere tentamens op in hertentamens. Met onderwijsevaluaties wordt niets gedaan. Collegegevers ontvangen wegens hun ongeschiktheid maar vijf van de tachtig studenten tijdens een college. Docenten kijken rapporten alleen in grote lijnen na. Feedback op details hoef je dan ook niet te verwachten. Docenten komen structureel te laat of schrijven tentamens vol met taalfouten. Begeisterung bij het merendeel van de docenten is totaal afwezig, waardoor hun meerwaarde totaal ontbreekt.’

Volgens de twee komen docenten hiermee weg omdat leidinggevenden hen de hand boven het hoofd houden. Directeuren zouden vooral belang hebben bij het vermijden van weerstand onder het personeel. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?