Terug naar overzicht

Eurotop voor studenten

Betrokken studenten uit heel Europa debatteren deze week in Maastricht over de toekomst van het hoger onderwijs. Samen proberen ze tot goede statements te komen. Deze worden vervolgens voorgelegd aan de onderwijsministeries van Nederland, België, Ierland, Frankrijk, Engeland, Denemarken en Duitsland.

Voor de ‘Eurotop voor Topstudenten’ ontvangt de Universiteit Maastricht op 2, 3 en 4 november een delegatie van alle universiteiten waarmee de instelling nauwe contacten onderhoudt. De universiteiten van Kopenhagen, Dublin, Mannheim, Aken, Warwick, Toulouse, Luik, Hasselt, Tilburg en Eindhoven. In totaal doen dertig studenten aan het project mee. De meesten van hen zitten in faculteits- of medezeggenschapsraden.

Zoals het Maastricht betaamt gaan studenten de stellingen over het onderwijs te lijf via het probleemgestuurd onderwijs: er worden kleine groepen studenten gevormd en die gaan met elkaar in debat. Samen moeten ze tot uitspraken komen over de standaardisatie van het Europese hoger onderwijs, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van universiteiten en de juiste academische competenties. Het is de bedoeling dat de Eurotop voor studenten voortaan ieder najaar in Maastricht wordt gehouden. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?