Terug naar overzicht

Frans van Kalmthout praat Denen bij over Nederlands hbo

De Deense topcommissie voor innovatie kreeg gisteren een presentatie van Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur van Avans Hogeschool, over de vernieuwing van het hbo in Nederland.
Van Kalmthout gaf de lezing op uitnodiging van de Deense regering. In de ‘Glabalisation Committee’ zitten vijf ministers, vijf bestuursvoorzitters van de grootste ondernemingen en de voorzitters van werkgevers en werknemersorganisaties. Zij kregen van de Avans-bestuurder te horen hoe in Nederland de brede bacheloropleidingen worden opgezet en hoe hogescholen een rol nemen in research en innovatie. Ook de schaalvergroting in het Nederlandse hbo werd door Van Kalmthout aangeprezen.

Zijn ervaringen bij de totstandkoming van Avans Hogeschool brachten hem tot een reeks aanbevelingen.
Een sleutelrol bij fusies is volgens hem weggelegd voor het management. Dat moet doordrongen zijn van de gedeelde toekomstvisie en van de voorwaarden waaraan de nieuwe organmisatie moet voldoen. Er moet een duidelijk tijdpad zijn, openheid over de individuele belangen en loopbaanmogelijkheden van managers en de acceptatie van moeilijkheden en zware klussen.
Wordt aan die voorwaarden voldaan, dan staan daar kansen tegenover: opfrissing van de organisatie, het samenbrengen van de competenties van de gefuseerde instellingen, verbetering van de ondersteunende processen, nieuw prestige en nieuwe netwerkverbindingen met de omgeving, nieuwe programma’s en systemen en efficiencyvoordelen.
Het grootste gevaar waar Van Kalmthout voor waarschuwde is bureaucratisering. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?