Terug naar overzicht

Huisgenoten zijn niet zomaar zorgpartners

Alleen studenten die ‘duurzaam samenwonen’ komen in aanmerking voor een extra zorgtoeslag. Dat heeft staatssecretaris Wijn van Financiën de Tweede Kamer op verzoek van het CDA laten weten.

Bij studentenbonden bestond onduidelijkheid over de status van studenten die samen in een huis wonen. Uit de schriftelijke toelichting van de Belastingdienst zou namelijk blijken dat bewoners van een studentenhuis zichzelf aan huisgenoten konden koppelen. Dat zou dan per paartje jaarlijks 175 euro zorgtoeslag extra opleveren. Ambtenaren spraken dat echter tegen. Wijn bevestigt dat studenten die een samenlevingscontract in aanmerking kunnen komen voor het extra geld ‘als er sprake is van een gezamenlijke huishouding waarbij zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar’.

Maar voor de bewoners van studentenhuizen geldt dat volgens de bewindsman niet. ‘Studenten die ieder afzonderlijk een huurcontract hebben afgesloten, zullen veelal geen gezamenlijke huishouding voeren. De motieven voor het wonen op één adres worden niet ingegeven door de wens zorg te dragen voor elkaar’, schrijft Wijn de Tweede Kamer. Hij wijst op de praktische en economische motieven. ‘De medestudenten waarmee de woning wordt gedeeld vormen een toevallige groep mensen met dezelfde woonwens: betaalbare huisvesting.’

Voorzitter Jonathan Mijs van studentenvakbond LSVb reageert in een eerste reactie teleurgesteld. Hij zet de kwestie hoog op de agenda van de Studentenkamer, het officiële overleg tussen de landelijke studentenbonden en staatssecretaris Rutte dat eind deze maand plaats vindt. ‘Als studenten die samenwonen iets doen, dan is het wel een gezamenlijk huishouden runnen. Dat toevallig iedereen zijn eigen kamertje heeft, is natuurlijk geen argument. Je draait met elkaar op voor de huur, voor de energie, voor het onderhoud. Vaak eet je ook met elkaar. Wijn sluit nu een hele groep mensen uit omdat ze individuele huurcontracten hebben.’

De zorgtoeslag is bedoeld voor mensen met een minimuminkomen. Om te voorkomen dat zij door de nieuwe zorgverzekering financiële problemen zouden krijgen, is er voor iedereen met een kleine portemonnee een toeslag van maximaal 400 euro. Voor samenwonende minima geldt dat ze bovenop hun gezamenlijke toeslag nog eens een zorgpartnertoelage van 175 euro krijgen. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?