Terug naar overzicht

Inholland spijkert aankomende pabo-studenten bij

De taal- en rekenvaardigheid van eerstejaars pabo-studenten laat veel te wensen over. Bij de Hogeschool Inholland kunnen ze daarom al cursussen volgen voordat ze aan hun studie beginnen.

De verplichte taal- en rekentoetsen voor pabo-studenten zorgen elk jaar voor veel studievertraging. Zeventig tot tachtig procent van de eerstejaars zakt er aanvankelijk voor. Sommigen halen ook de herkansingen niet, schuiven de toetsen voor zich uit en moeten hun studie zelfs staken.
De pabo’s in Rotterdam, Den Haag en Dordrecht gaan vanaf komend voorjaar tien bijeenkomsten organiseren waarin studenten zich op de toetsen kunnen voorbereiden. Slagen ze, dan hebben ze bij de start van hun studie al een aantal cruciale studiepunten op zak.

Karel Aardse, collegevoorzitter van de Utrechtse Marnix Academie en voorzitter van het adviescollege voor de lerarenopleidingen van de HBO-raad, juicht het Inholland-initiatief toe. ‘Tegelijkertijd is het natuurlijk de omgekeerde wereld dat wij er als pabo’s voor moeten zorgen dat onze studenten kunnen spellen en rekenen op een niveau dat je aan het eind van het basisonderwijs mag verwachten. Pabo’s horen hun studenten eigenlijk les te geven in taal- en rekendidactiek, en niet in taal en rekenen.’
De realiteit is echter anders, weet Aardse. Om te garanderen dat afgestudeerde onderwijzers straks voldoende niveau hebben, worden de aan hen gestelde eisen strenger. ‘Vanaf volgend studiejaar moeten alle eerstejaars de taal- en rekentoets hebben gehaald, anders krijgen ze een negatief bindend studieadvies. Omgekeerd hebben we met de toeleverende mbo-opleidingen afgesproken dat ze meer aandacht gaan besteden aan spellen en rekenen.’ (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?