Terug naar overzicht

Innovatiefondsen mkb groot succes

De innovatieprojecten van roc’s, hogescholen en het midden- en kleinbedrijf worden uitgebreid. Subsidies blijken een enorm effect te hebben: iedere euro die het rijk in mkb-innovatie steekt, levert volgens de sector vijf euro aan particuliere investeringen op.

Dit jaar is een begin gemaakt met een innovatieprogramma, waarbinnen veertig projecten werden ontwikkeld. In 2006 steekt de overheid nog eens 15,5 miljoen subsidie in ‘regionale aandacht en actie voor kenniscirculatie’, kortweg RAAK. Volgens de fondsbeherende Stichting Innovatie Alliantie (SIA) genereert dat voor 75 miljoen euro aan investeringen uit het bedrijfsleven.
Die raming is nog voorzichtig: cijfers van een technologieproject in het noorden van Nederland laten zien dat één miljoen euro subsidie voor innovatie bij bedrijven leidt tot 22 miljoen aan particuliere investeringen en honderd extra hoogwaardige banen. Als die lijn wordt doorgetrokken, levert het RAAK-programma 340 miljoen euro aan extra impulsen op, en vijftienhonderd hoogwaardige banen.

In 2008 wil SIA tienduizend ondernemers bij de projecten hebben. Nu zijn dat er nog zeshonderd. Volgend jaar kunnen ondernemers meer dan nu het geval is met eigen innovatieplannen komen. Ook wordt het in 2006 mogelijk RAAK-subsidies te krijgen voor kleinere projecten waarmee bedragen van grofweg dertigduizend euro zijn gemoeid. Bovendien gaat TNO zich met de programma’s bezighouden. Het grootste onderzoeksinstituut van Nederland maakt daarvoor eigen financiële middelen vrij, waarmee het kan deelnemen in minimaal twintig projecten.

SIA-voorzitter en voormalig onderwijsminister Loek Hermans hoopt dat de regionale innovatieprojecten in de toekomst verder worden uitgebreid. Hij pleit voor deelname van universiteiten aan de projecten en vraagt ook regionale overheden om geld voor het programma. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?