Terug naar overzicht

ISO: ‘Geen leerrechten voor stages’

Stages zouden studenten geen leerrechten moeten kosten. Volgens het ISO maken studenten in stageperiodes maar zeer spaarzaam gebruik van opleidingsfaciliteiten.
Dat staat in een rapport over de kwaliteit en het belang van stages in het hoger onderwijs, waar studentenbond ISO momenteel de laatste hand aan legt. Voorzitter Evelien van Roemburg maakte de voorlopige conclusies van het rapport vorige week openbaar tijdens het officiële overleg tussen de studentenbonden en staatssecretaris Rutte.

‘Studeren is al duur genoeg, zeker met de leerrechtenbekostiging die straks wordt ingevoerd’, lichtte Van Roemburg toe. ‘Stages zijn zeer tijdrovend, en bovendien krijgen studenten er maar een bescheiden vergoeding voor. Ik vind het vreemd dat ze dan ook nog leerrechten verbruiken, terwijl ze nauwelijks een beroep doen op de capaciteit van een universiteit of hogeschool.’
Van Roemburg geeft desgevraagd toe dat zo’n maatregel technisch gezien nog wel wat voeten in de aarde heeft. Leerrechten gelden immers voor een half jaar, en stageperiodes variëren nogal in duur.

Over de kwaliteit van de stages is het ISO overigens slecht te spreken. De begeleiding op de werkplek is volgens de studentenbond doorgaans wel in orde, maar de ondersteuning vanuit de universiteiten en hogescholen rammelt en ook de stagevoorbereiding tijdens de opleiding is onder de maat.

Staatssecretaris Rutte wilde inhoudelijk nog niet op de ISO-eisen in gaan: hij had het rapport nog niet gelezen. In zijn algemeenheid zei hij dat rammelende stagebegeleiding vanuit de instellingen niet kan. Maar hij maakte ook duidelijk dat hij niet te veel stagevoorschriften wil. ‘Anders krijg je net zo’n woud aan regels als bij het mbo. Daar willen we er juist van af omdat het de dynamiek van een stage doodslaat.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?