Terug naar overzicht

Kamer wil kloof hogeschool-universiteit handhaven

De Tweede Kamer wil niet dat hogescholen titels verlenen met wetenschappelijke toevoegingen als ‘of science’ en ‘of arts’. Ook niet aan afgestudeerden van opleidingen die serieus onderzoek verrichten. De HBO-raad is teleurgesteld, maar staatssecretaris Rutte heeft de deur nog niet helemaal dichtgegooid.

De staatssecretaris had gisteren een goede dag in de Tweede Kamer. Ondanks alle twijfels van de universiteiten aan de haalbaarheid van zijn nieuwe wet op het hoger onderwijs en onderzoek, lijkt de invoering daarvan steeds dichterbij te komen. Het overleg over ontbrekende puzzelstukken als selectie aan de poort en het toelaten van particuliere hogescholen en universiteiten tot de hoger-onderwijsmarkt, verliep zonder noemenswaardige problemen. De staatssecretaris krijgt alle ruimte voor experimenten.

Maar op het punt van het onderscheid tussen wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs zetten vooral coalitiepartijen CDA en VVD de hakken in het zand. Ze maakten meteen duidelijk niet te willen tornen aan de binariteit, en niet akkoord te gaan met het advies dat de commissie van de Noorse hoogleraar Abrahamsen deze zomer uitbracht. Die constateerde dat de kloof tussen het hbo en het WO in Nederland wel erg diep is, wat bijvoorbeeld leidt tot problemen met de internationale vergelijkbaarheid van diploma’s. Hbo-afgestudeerden met een kale bachelortitel zonder de toevoeging ‘of science’ en ‘of arts’ hebben in het buitenland heel wat uit te leggen als ze een vervolgopleiding willen doen. De commissie pleitte daarom in eerste instantie voor het compromis om afgestudeerden van hbo-opleidingen waar serieus (toegepast) onderzoek wordt verricht, titels mee te geven met wetenschappelijke toevoegingen.

CDA-woordvoerder Cisca Joldersma wil er niet aan. Het kamerlid stelt dat bijna elke hbo-opleiding in zekere zin aan onderzoek is gelinkt. ‘Maar hogescholen leiden studenten voor andere doeleinden op dan universiteiten. Dat verschil moet duidelijk blijven.’ Ander kamerleden verweten de titulatuurcommissie ‘gepolder’. Dat verbaasde Rutte. ‘We hebben nu juist op verzoek van de Tweede Kamer een commissie met buitenlandse deskundigen ingesteld die de internationale positie van ons binaire stelsel moest vaststellen. Professor Abrahamsen constateert dat het hbo in beweging is en heeft daartoe bij de diplomatoekenning een voorstel gedaan waarmee ik ook moeite heb. Maar voor we het kind met het badwater weggooien, wil ik er eerst nog eens naar laten kijken.’ De staatssecretaris schakelt daar accreditatieorganisatie NVAO bij in.
Bijval kreeg Rutte van oppositiepartij PvdA. Kamerlid Jacques Tichelaar: ‘Ik geloof dat de collega’s Abrahamsen het liefst op pad hadden gestuurd met een opdracht waarvan de conclusies van te voren vast zouden staan.’ De PvdA bleek van alle partijen het meest open te staan voor eventuele wijzigingen in het binaire stelsel. ‘Maar het moet ook voor ons glashelder zijn wanneer een opleiding wetenschappelijk of beroepsgeoriënteerd is’, aldus Tichelaar.

De HBO-raad is teleurgesteld over het debat. Slecht vergelijkbare diploma’s komen de internationalisering volgens de koepelorganisatie niet ten goede. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?