Terug naar overzicht

LSVb niet blij met langere terugbetalingstermijn

Een studieschuld mag straks in 25 jaar worden terugbetaald. Nu staat daar nog 15 jaar voor. Maar de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) ziet niets in die ‘versoepeling’.

Staatssecretaris Rutte brengt vandaag zijn plan voor een nieuwe studiefinanciering in het kabinet. Daarin wordt de terugbetalingstermijn met tien jaar opgerekt. Een idee van de Partij van de Arbeid, dat Rutte moeiteloos heeft overgenomen, omdat het zou bijdragen aan het terugdringen van de leenangst bij studenten. Door de langere termijn zullen de maandlasten voor de terugbetaler lager zijn, is de redenering.
Maar de LSVb ziet er niets in. De bond wijst erop dat men door de langere termijn uiteindelijk meer rente betaalt. Bovendien duurt het langer voordat een eventuele restschuld wordt kwijtgescholden. Zo’n restschuld kan ontstaan zijn doordat iemand vanwege te weinig inkomen uitstel van terugbetaling krijgt.

De studentenbond blijft bij haar standpunt dat een veel te groot aandeel van de studiefinanciering de vorm van een lening heeft. Minder draagkrachtige studenten zouden daardoor worden afgeschrokken. De toegankelijkheid van het hoger onderwijs is daardoor in het geding, vindt de bond. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?