Terug naar overzicht

LSVb noemt Rutte een bedrieger

Studentenbond LSVb is woedend op staatssecretaris Rutte. Via een omweg zou hij de hoogte van het collegegeld voor trage studenten alsnog willen vrijgeven. Dat is op verzoek van de Tweede Kamer voor drie jaar vastgesteld op drieduizend euro.

Volgens LSVb-voorzitter Jonathan Mijs zou het effect van een hoog collegegeld na die periode eerst worden geëvalueerd in de Tweede Kamer. Hij beticht Rutte daarom van bedrog.
Het zogeheten instellingscollegegeld is een van de voornaamste pijnpunten in het leerrechtensysteem dat de staatssecretaris voor ogen heeft: als een student langer over zijn opleiding doet dan de cursusduur plus twee jaar uitlooptijd, mag zijn hogeschool of universiteit hem een hoger collegegeld laten betalen, omdat de overheid treuzelaars niet langer bekostigt.
Rutte wilde de hoogte van dat collegegeld aanvankelijk maximeren op 4500 euro, maar de Tweede Kamer vond dat bedrag te hoog en zag meer in 3000 euro. ‘Het effect van die maatregel zou na drie jaar worden geëvalueerd’, aldus Mijs. ‘Maar Rutte doet nu in zijn conceptwet alsof het dan sowieso gedaan is met het gemaximeerde collegegeld.’

De staatssecretaris schreef de Tweede Kamer afgelopen zomer inderdaad dat maximering van het collegegeld tijdelijk nodig is ‘omwille van de geleidelijke invoering van het systeem’, waarna die zou komen te vervallen. Mijs: ‘Van een evaluatie is dus in het geheel geen sprake meer. Daarom voelen wij ons bedrogen.’
Een woordvoerder van het ministerie laat echter weten dat Rutte volledig in de lijn van de Tweede Kamer handelt. ‘Die heeft gesteld dat maximering van het collegegeld na een aantal jaren niet meer nodig is. Het gaat dus te ver om de staatssecretaris van bedrog te betichten.’
Formeel heeft de woordvoerder van Rutte gelijk: om een expliciete evaluatie is niet gevraagd. CDA en PvdA – samen goed voor een meerderheid – hebben in april gezegd dat een vast instellingscollegegeld in de toekomst wellicht overbodig is, al stelt de PvdA dat voor vrijgave van het collegegeld de medezeggenschap bij instellingen goed geregeld moet zijn. ‘Formeel had Jonathan dus bij ons moeten zijn met zijn klachten’, aldus PvdA-kamerlid Jacques Tichelaar.
Zijn CDA-collega Cisca Joldersma wil echter wel kunnen meepraten over de beslissing om het collegegeld vrij te geven. Al is over het effect van een hoger collegegeld drie jaar na invoering van de nieuwe wet in 2007 nog weinig te zeggen. Er zijn dan nog geen studenten die vertraging hebben opgelopen. Joldersma: ‘Kennelijk hadden we de termijnen niet paraat toen we over het instellingscollegegeld vergaderden. Ik kan me voorstellen dat de Tweede Kamer daar eerst wat aan wil doen.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?