Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraad geïnstalleerd

Harry Koopman, voorzitter van de Raad van Bestuur, heeft vanmiddag de nieuwe centrale medezeggenschapsraad geïnstalleerd. Hoe de raad precies gaat heten staat nog niet vast. Voorlopig wordt de naam Avans Medezeggenschapsraad (AMR) gebruikt.

Ook heeft de nieuwe raad nog geen voorzitter gekozen. Staande de vergadering werd afgesproken dat vóór 1 december te doen. Waarschijnlijk vindt de verkiezing op 29 november plaats. Drie personeelsafgevaardigden in de raad hebben zich tot nu toe verkiesbaar gesteld: Ab Bobbink, die ook voorzitter was van de voormalige Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, Feliks de Vroomen en Birgit Croft. Totdat een nieuwe voorzitter is gekozen, fungeert Bobbink als voorzitter ad interim.
Behalve een voorzitter moet een Dagelijks Bestuur (DB) worden gekozen en moeten de vaste commissies worden gevuld. Ook wil de nieuwe raad zich beraden op de werkwijze en de relatie tot de Raad van Bestuur. Dat gaat men doen tijdens een heidag op 28 november.
De studentengeleding, die, anders dan in de GMR het geval was, de helft van de zetels inneemt, liet zich goed horen. Dennis van Nieuwenhuijzen claimde, vooruitlopend op de verkiezing van het vierkoppige DB, twee zetels voor de studentengeleding.

Harry Koopman plaatste vanuit de Raad van Bestuur vraagtekens bij de functie van DB en commissies. Hij gaf de medezeggenschapsraad in overweging die een minder zware rol te geven dan in de GMR gebruikelijk was. ‘Als dat met zich meebrengt dat ik vaker in de raad moet zijn, dan doe ik dat graag’, was de toezegging. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?