Terug naar overzicht

‘Minder allochtone studenten door studiehuis’

Het aandeel allochtone studenten loopt terug. Het ministerie van OCW heeft geen idee waarom. Zeki Arslan van het instituut voor multiculturele ontwikkeling Forum denkt dat het studiehuis van invloed is.

De deelname van allochtonen aan het hoger onderwijs steeg de afgelopen jaren steeds. Het hbo telde in studiejaar 2003/04 bijna vijfduizend ‘westerse’ en 7748 ‘niet-westerse’ allochtonen onder de eerstejaars. Maar een jaar later waren die aantallen teruggelopen naar respectievelijk 4145 en 7171 eerstejaars. De universiteiten verwelkomden in 2003 2154 ‘westerse’ en 2242 ‘niet-westerse’ allochtonen. Vorig studiejaar waren het er in totaal ruim tweehonderd minder. Dat blijkt uit het rapport ‘Kennis in Kaart’ van het ministerie.

Zeki Arslan is niet verbaasd. ‘Het aantal allochtone scholieren dat naar de havo gaat, loopt de laatste jaren terug. Dat was altijd iets van vier procent, nu is dat ongeveer drie procent van het totaal. Dat het aantal allochtone studenten terugloopt, is zorgelijk. Maar het is daar ook een direct gevolg van.’
Volgens Arslan speelt het studiehuis een rol bij de terugval van het aantal allochtone havisten. ‘Het nieuwe leren vergt meer taalgevoel en daar ligt nog altijd een probleem. Daardoor haken allochtonen die wel instromen tijdens de rit vaker af. Niet voor niets is de uitval onder allochtonen soms vier keer hoger dan onder autochtonen.’
De cijfers uit ‘Kennis in Kaart’ staan haaks op de wensen en het beleid van het ministerie van OCW. ‘Het streven om in 2006 een deelname van vijf procent in havo en vwo te hebben, wordt bij lange na niet gehaald. Die doelstelling heeft de overheid in 1998 opgesteld, maar kennelijk heeft het niet erg geholpen’, zegt Arslan. Het aantal scholieren dat in multi-etnische regio’s als Amsterdam doorstroomt naar havo of vwo, is volgens Arslan laag: bijna tachtig procent wordt ingedeeld in het vmbo.

Collegevoorzitter Pim Breebaart van de Haagse Hogeschool beaamt dat. ‘Dat kan natuurlijk niet. Het zou zestig procent vmbo moeten zijn. Twintig procent van die scholieren kan volgens mij gewoon naar de havo. Die hoeven dat traject van vmbo naar mbo naar hbo niet te doorlopen. Die zouden gewoon na vijf jaar naar een hogeschool moeten kunnen. Niet door het ze makkelijker te maken, maar door ze harder te laten werken. Achterstanden kun je wegwerken door intensieve begeleiding.’
Grofweg dertig procent van de studenten van de Haagse Hogeschool is van allochtone afkomst en dat aantal groeit jaarlijks. Dat geldt ook voor de instroom in 2005. Breebaart: ‘Eigenlijk had ik verwacht dat die elders in het land ook zou groeien. Ik heb vorig jaar nog gezegd dat de deelname aan het hoger onderwijs in Nederland niet achterblijft door de allochtonen. Ieder jaar kwamen er iets meer naar het hoger onderwijs. Door de trendbreuk wordt mijn uitspraak gelogenstraft.’
Breebaart vindt dat de overheid de ontwikkeling op korte termijn moet laten onderzoeken. ‘Ik wil weten hoe deze trendbreuk heeft kunnen ontstaan. Het is slecht voor Nederland als de allochtone bevolking, die bij moeten dragen aan de Nederlandse samenleving en onze economie, niet de kans krijgt zich te ontwikkelen.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?