Terug naar overzicht

OCW-ambtenaren gaan thematisch werken

De reorganisatie van het ministerie van OCW is in een nieuwe fase beland. Ambtenaren werken niet langer voor één bepaalde onderwijssector maar aan een ’thema’. Dat moet het departement ‘flexibeler, transparanter en slagvaardiger’ maken.

De OCW-ambtenaren opereren straks in specialistische teams die zich bijvoorbeeld bezighouden met internationalisering of schooluitval. En dan niet alleen in het voortgezet onderwijs, maar ook in het hoger onderwijs. Op die manier denkt OCW van de verkokering af te komen die het departement de afgelopen jaren parten speelde. Afdelingen werkten volgens topambtenaar Koos van der Steenhoven vaak volledig langs elkaar heen. Bovendien was OCW te veel naar binnen gericht, terwijl het juist een departement zou moeten zijn dat vooral de maatschappij dient.

Bij dat laatste roept het ministerie de hulp in van gerenommeerde kennisinstituten zoals de Onderwijsraad, Het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Die nemen plaats in een ‘kenniskamer’ en onderzoeken samen hoe het ministerie, de Tweede Kamer en de samenleving het best kan worden geïnformeerd over de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, maar ook over zaken als de aanpak van het lerarentekort.
OCW doet hiervoor meer dan alleen schuiven met ambtenaren. Ook in het woud aan regels die het ministerie het veld oplegt, wordt flink gekapt: in 2007 moet de regeldruk met veertig procent zijn teruggebracht.

Het is nog niet duidelijk of OCW-nieuwe stijl straks met minder ambtenaren kan. Minister Van der Hoeven houdt in een brief aan de Tweede Kamer een slag om haar arm. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?