Terug naar overzicht

OCW vecht uitspraak ‘hbo-fraude’ aan

Het ministerie van OCW gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden. Die oordeelde onlangs dat de Christelijke Hogeschool Nederland ten onrechte een terugvordering van 830 duizend euro had ontvangen voor buitenlandse studenten die bij de instelling stonden ingeschreven.

De Tweede Kamer wilde het Schutte-dossier eigenlijk na vandaag sluiten en de verdere afwikkeling van het rapport over bekostigingsfraude aan staatssecretaris Rutte overlaten. Maar door recente juridische ontwikkelingen ziet het er niet naar uit dat het laatste woord over de ‘hbo-fraude’ is gesproken op het Binnenhof.

De uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden heeft er in gehakt. Als staatssecretaris Rutte het hoger beroep verliest, dan zou dat juridische gevolgen kunnen hebben voor alle terugvorderingen – naar schatting 106 miljoen euro. Staatssecretaris Rutte vond het vanwege deze uitspraak zelfs beter om het overleg met de Tweede Kamer geheel achter gesloten deuren te laten plaatsvinden, maar kreeg daarvoor te weinig steun. Wel mocht hij zijn visie op de zaak achter gesloten deuren toelichten, in verband met mogelijke juridische gevolgen.
Volgens VVD’er Arno Visser is de terugvordering van het fraudegeld ook niet het belangrijkste doel. ‘Het gaat om de lessons learned en veel minder om de terugvordering van geld. We hebben via de commissie-Schutte geconstateerd dat het controlesysteem op de bekostiging niet duidelijk was. We zullen in de toekomst waakzaam moeten blijven om te zorgen dat het niet weer gebeurt.’

Rutte verwacht wat dat betreft veel heil van de leerrechten. ‘Op het moment dat een instelling studenten inschrijft zonder dat ze er een opleiding volgen, zien die op hun afschrift van de IB-Groep dat ze leerrechten hebben verbruikt. Het lijkt me logisch dat ze dan aan de bel trekken.’
Maar het CDA ziet nog veel onduidelijkheden in Ruttes bekostigingsvoorstellen. ‘Je hebt leerrechten in halve jaren en programma’s van hele jaren, je hebt uitlooptijd, een periode met instellingsbekostiging’, somt kamerlid Cisca Joldersma op. ‘Dat brengt nogal wat administratieve rompslomp met zich mee, zeker als studenten gaan switchen. Ik vraag me af of die nieuwe regels wel zo helder zijn.’

Het CDA voelt net als de ChristenUnie en de LPF veel voor invoering van een bestuurlijke boete voor instellingen die de regels overtreden. Zo niet PvdA’er Jacques Tichelaar: ‘Het hbo moet zich voldoende vrij voelen om zich te blijven ontwikkelen. Dat bevorder je niet als je allerlei beperkingen in de bekostiging inbouwt. Kwaadwillenden hou je altijd, wat voor systeem je ook invoert. Het uitgangspunt moet zijn dat we vertrouwen schenken aan hogescholen met een goed functionerend toezicht.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?