Terug naar overzicht

Onderwijsraad bezorgd over vakkennis docenten

Tweedegraads lerarenopleidingen en pabo’s brengen hun studenten momenteel te weinig vakinhoudelijke kennis bij, stelt de Onderwijsraad in een vandaag uitgebracht advies. Opleidingen moeten daar minstens de helft van hun tijd aan besteden.

Uit onderzoek naar de studiegidsen concludeert de raad dat de aandacht voor vakkennis bij de lerarenopleidingen de afgelopen 25 jaar sterk is afgenomen. In de vroege jaren tachtig ging zo’n tachtig procent van het studieprogramma op aan het aanleren van vakkennis, tegen nog maar veertig procent nu. De Onderwijsraad vindt vijftig procent het minimum en stelt dat er bij de tweedegraads lerarenopleidingen en de pabo’s te veel nadruk ligt op het leren lesgeven.
Verder wil de raad dat de opleidingen per vak vaststellen aan welke vakinhoudelijke eisen een afgestudeerde minimaal moet voldoen om als volwaardig docent aan de slag te kunnen. De toetsing daarvan zou volgens landelijke richtlijnen moeten plaatsvinden, maar wel door de opleidingen zelf. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?