Terug naar overzicht

Opleidingen Sociale Studies moeten afzonderlijk gekeurd

De opleidingen van de Academie voor Sociale Studies moeten afzonderlijk worden gekeurd voor accreditatie voordat ze kunnen opgaan in een brede nieuwe opleiding. Dat heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) aan Avans Hogeschool laten weten. Een plan om de opleidingen eerst feitelijk en formeel samen te voegen en dan als één geheel te laten keuren is daardoor van de baan.

In juni kwam de Academie voor Sociale Studies met het idee om geen afzonderlijke accreditaties van opleidingen meer aan te vragen, maar de drie opleidingen Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD), Culturele & Maatschappelijke Vorming (CMV) en Sociaal-Pedagogische Hulpverlening (SPH) eerst feitelijk en formeel samen te voegen tot één brede bacheloropleiding Social Work. Deze ‘conversie’ werd ingegeven door een negatief oordeel van de visiterende organisatie Netherlands Quality Agency (NQA) over de voltijdopleiding SPH in Breda. NQA is de keurende instantie, die haar bevindingen voorlegt aan NVAO, de instantie die de accreditaties verleent. Als reactie op het negatieve oordeel wilde de academie de accreditatieaanvraag voor SPH-voltijd intrekken. Zo kon men tijd winnen om het nieuwe gemeenschappelijke curriculum goed op poten te zetten. Intussen zouden de opleidingen tot één brede opleiding worden samengevoegd. Die zou de accreditatieprocedure kunnen ingaan in 2007.
Het plan ging kort daarop al van tafel, omdat uit gesprekken met de NVAO bleek dat men er bezwaar tegen had, dat de problemen bij SPH zo niet meer apart aan bod zouden komen.

Wat op dat moment niet werd losgelaten was het idee om verder geen afzonderlijke accreditaties meer in te gaan maar eerst de formele conversie naar de brede bacheloropleiding Social Work in orde te maken. Een voor de hand liggende gedachte omdat in het eerste en tweede jaar de curricula van de drie opleidingen al door één gezamenlijk curriculum zijn vervangen. Intussen is gebleken dat ook dat geen begaanbare weg is.
Maandag hebben de medewerkers van de Academie voor Sociale Studies van de directie te horen gekregen wat de consequenties zijn. Er komen nu toch verschillende accreditatietrajecten. Wel kunnen onderdelen van de keuring van de verschillende opleidingen gecombineerd worden uitgevoerd, vooral in het eerste en tweede jaar. De academie heeft in overleg met de NQA vastgesteld voor welke onderdelen dat mogelijk is.

In een gedetailleerd schema is dat uitgewerkt. Er komen vier ‘clusters’ van accreditaties. Een cluster herkansing SPH-voltijd Breda en SPH-deeltijd, een cluster CMV-deeltijd en MWD-deeltijd (zowel Breda als Den Bosch), een cluster SPH-voltijd (Den Bosch) en CMV-voltijd (Breda en Den Bosch) en een cluster MWD-voltijd (Breda en Den Bosch).
Feitelijk draaien in het eerste en tweede jaar nu al gemeenschappelijke curricula. Daarmee wordt rekening gehouden. Zo valt men voor de beoordeling van het curriculum van het eerste en tweede jaar in het cluster SPH-voltijd (Den Bosch) en CMV-voltijd (Breda en Den Bosch) terug op het herkansingscluster SPH waar dat onderdeel al aan de orde is geweest.
Om een en ander soepel te laten verlopen zal NQA met één visitatiepanel werken; waar nodig wordt dat aangevuld met extra deskundigheid voor afzonderlijke opleidingen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?