Terug naar overzicht

Overheid maakt werk van levenlang leren 

In 2007 moeten 20.000 mensen onderwijstrajecten volgen waaraan ze mee mogen doen op basis van ‘elders verworven competenties’: kennis en vaardigheden die ze buiten school hebben opgedaan. De Tweede Kamer bespreekt de plannen vandaag in het kader van het begrotingsdebat OCW.

Wie niet de officiële diploma’s heeft om aan een opleiding te mogen beginnen, maar wel veel geleerd heeft in de praktijk, kan zijn niveau in de nabije toekomst laten toetsen bij zogenoemde leerwerkloketten. Daarvan moeten er – als het aan de regering ligt – in 2007 een kleine twintig operationeel zijn. Aan de uitslag van de ‘competentietoets’ wordt als het even kan meteen een opleidingsadvies gekoppeld. Zodoende hoopt de overheid meer werkenden over de streep te trekken om weer te gaan studeren. 

Levenlang leren is een toverterm in politiek Den Haag. Om de kenniseconomie te versterken en het opleidingsniveau van de beroepsbevolking naar een hoger plan te tillen, is veel meer nodig dan de reguliere stroom havisten en vwo’ers die zijn weg naar het hoger onderwijs vindt.  
Behalve aan de leerwerkloketten werkt de regering ook aan een toename van het aantal duale trajecten. De komende jaren moeten Nederland vijftienduizend leer-/werktrajecten tellen. De overheid neemt hiertoe zelf het initiatief: grote steden, maar ook instanties als de belastingdienst en het gevangeniswezen creëren werkplekken voor duale studenten.

De plannen voor levenlang leren richten zich op het hoger onderwijs, maar meer nog op het (v)mbo. Dit jaar heeft het kabinet er vijftien miljoen euro voor uitgetrokken en komend jaar 24 miljoen. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?