Terug naar overzicht

Personeel kiest ‘Bredase’ afvaardiging

De locatie Breda is zwaar oververtegenwoordigd in personeelsdelegatie van de nieuwe medezeggenschapsraad. Dat blijkt uit de verkiezingsuitslag die vanochtend werd vastgesteld. 932 Medewerkers brachten hun stem uit; dat betekent een opkomst van 54,9 procent.

Voorzitter Ab Bobbink van de verkiezingscommissie is blij met die opkomst. ‘De medezeggenschapsraad is daarmee gelegitimeerd.’ De afgelopen jaren ontbrak zo’n duidelijk mandaat van de kiezer, omdat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ‘voorlopig’ was samengesteld uit delegaties van de medezeggenschapsraden van de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch.

Daar staat tegenover dat de drie locaties van Avans verre van evenredig in de personeelsafvaardiging zijn vertegenwoordigd. Tien gekozenen zijn afkomstig van de locatie Breda, twee van ‘s-Hertogenbosch en geen enkele van de Tilburgse locatie. Daarmee is gebeurd wat sommigen vreesden, toen de GMR besloot de afgevaardigden niet per organistatieonderdeel of locatie te laten kiezen.

Opvallende afwezigen in de nieuwe raad zijn enkele oudgedienden, die in de GMR een actieve rol speelden. Paul Veroude, werkplaatsmeester bij de Akademie voor Kunst St. Joost in Breda, heeft in de afgelopen jaren veel bijgedragen aan het huisvestingstraject, en staat bekend om zijn enorme dossierkennis op dat gebied. Datzelfde geldt voor Frans Loots, docent aan de International School in Breda, op het gebied van begrotingszaken.
De docenten Ton Perlo en Dick Bruckwilder die vanuit ‘s-Hertogenbosch actief waren in de GMR vielen eveneens buiten de boot.

Een mogelijke verklaring voor de soms grillige uitslag is dat veel medewerkers stemmen op een kandidaat uit hun onmiddellijke omgeving. Staan in een afdeling twee personen kandidaat, dan maken ze het elkaar moeilijk om in de raad te komen. Dat was het geval bij de Kunstakademie, waar twee werkplaatsmeesters zich hadden gekandideerd.
Bovendien hebben kandidaten van kleine academies zo minder kansen.

De studentenafvaardiging in de nieuwe raad is automatisch verkozen omdat voor de twaalf zetels precies twaalf personenen kandidaat stonden. Ook daar worden tien van de twaalf zetels door Bredanaars bezet.

Dinsdag aanstaande komt de nieuwe raad voor het eerst bijeen. Dan staan de installatie en de eerste vergadering op de agenda.

Ab Bobbink zal als voorzitter van de verkiezingscommissie een evaluatie van de verkiezingen schrijven. Die werden gekenmerkt door problemen rond de inzet van digitale hulpmiddelen. Deze week kon op de valreep een digitaal stembureau van start, nadat onenigheid was ontstaan over de veiligheid van de voorziening. (FG)

Gekozen zijn:
– Rene van Arendonk (docent ATGM, Breda) (5.4%, 50 stemmen)
– Ab Bobbink (docent AGZ, Breda) (5.8%, 54 stemmen)
– Frans Coppelmans (docent AMB, Den Bosch) (9.7%, 90 stemmen)
– Birgit Croft (Beleidsadviseur/coördinator unit P&O, DPAO, Breda) (11.2%, 104 stemmen)
– Wim Hendrikx (senior beleidsmedewerker LIC, Breda) (4.7%, 44 stemmen)
– Willem van den Kieboom (docent AAFM, Breda) (7.8%, 73 stemmen)
– Norbert Kuipers (docent CMD, Breda) (4.1%, 38 stemmen)
– John Lankheet (docent AMBM, Breda) (4.8%, 45 stemmen)
– Paul Lindelauf (docent AIM, Breda) (4.6%, 43 stemmen)
– Tonja Nijenhuis (docent ASS, Breda) (9.8%, 91 stemmen)
– Feliks de Vroomen (accountmanager toeleverend onderwijs DMCS, Breda) (10.0%, 93 stemmen)
– Susan Wevers (werkplaatsmeester AKV, Den Bosch) (4.2%, 39 stemmen)

Niet gekozen zijn:
– Ger Bakker (coördinator redacteur intranet DPAO, Breda) (1.3%, 12 stemmen)
– Dick Bruckwilder (docent ABCT, Den Bosch) (3.8%, 35 stemmen)
– Jo Jacobs (docent ATM, Tilburg) (2.8%, 26 stemmen)
– Frans Loots (docent Int School, Breda) (3.3%, 31 stemmen)
– Ton Perlo (docent AM, Den Bosch) (4.0%, 37 stemmen)
– Agnes Taks (docent APO, Breda) (1.3%, 12 stemmen)
– Paul Veroude (werkplaatsmeester AKV, Breda) (1.6%, 15 stemmen)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?