Terug naar overzicht

Plustrajecten ja, selectie nee

Studentenbonden ISO en LSVb vinden dat studenten zwaardere onderwijsprogramma’s moeten kunnen volgen. Zolang ze zelf maar mogen beslissen of ze daartoe in staat zijn.

Begin deze maand kwam het nieuws naar buiten dat staatssecretaris Rutte in de conceptwet Hoger onderwijs ruimte zou hebben gemaakt voor selectie na de poort: studenten zouden na drie maanden studeren verplicht moeten voorsorteren op basis- of topprogramma’s. Het plan schoot de studentenbonden in het verkeerde keelgat. ‘Dat is verkapte selectie voor de poort’, stelde LSVb-voorzitter Jonathan Mijs vorige week tijdens het officiële overleg met de staatssecretaris. ‘Daar zijn nu juist de selectie-experimenten voor uitgeschreven. Waarom wachten we die niet af?’

De bonden verzetten zich niet langer tegen vakken in de bachelor- en masteropleidingen die in moeilijkheidsgraad variëren. ‘Geef studenten de mogelijkheid een A, B, of C-pakket te kiezen. Dan geef je pas echt ruim baan voor talent’, aldus Mijs. ‘Is het niveau te hoog, dan doet een student er beter aan zichzelf wat minder zwaar te belasten. Dat zal snel genoeg blijken.’
De LSVb en het ISO voelen niets voor ‘dwangselectie’ door de opleiding, ook niet als die na de poort plaatsheeft. Mijs denkt dat er ook vlak na aanvang van de opleiding geen peil te trekken valt op het talent van studenten. ‘Wij zijn fel tegenstander van dergelijke verspilling, want zo noem je het als je mensen weigert waarvan later blijkt dat ze het niveau prima aankunnen.’

‘We noteren dat jullie niveauverschillen als een reële optie zien’, reageerde staatssecretaris Rutte tijdens het overleg. ‘Maar zelfselectie? Ik geloof het niet. Kennelijk hebben we een ander wereldbeeld.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?