Terug naar overzicht

Ruis op de lijn tussen onderwijs en ICT-sector

Studenten die een informaticaopleiding volgen, hebben vaak het gevoel dat de markt niet op hen zit te wachten. Kennelijk maakt de ICT-sector onvoldoende duidelijk dat ze anno 2005 vierhonderd onvervulbare vacatures heeft.

Over dat nieuwe tekort en de connectie tussen onderwijs en arbeidsmarkt werd afgelopen vrijdag gediscussieerd in het Nationale ict-debat. Wat imago betreft, kampt de ICT-sector nog altijd met de naweeën van de internetzeepbel die eind jaren negentig uiteenspatte. De sector raakte in verval en ICT’ers kwamen moeilijk aan de bak. Tijdelijk, blijkt nu. Want inmiddels loopt de sector voorop in het economische herstel en zijn de banen weer talrijker dan het aantal gekwalificeerde mensen.

Volgens Gert de Ruiter – manager informaticaopleidingen bij de Haagse Hogeschool – heeft de ICT-sector op dit moment vooral een probleem in de communicatie. ‘Veel van onze bijna-afgestudeerden zijn aan hun opleiding begonnen toen de vraag naar ICT’ers nog enorm was. Daarna maakten ze de crash mee, en ondanks de nu weer toenemende vraag voelen ze zich nog steeds ongewenst. Terwijl dat beslist niet zo is.’

De Ruiter meent dat het hoger onderwijs de ontwikkelingen in de markt goed volgt. ‘Het gaat in Nederland niet meer primair om het kunnen schrijven van programma’s, maar veel meer om de toepassing daarvan. Studenten worden daar nu goed voor opgeleid, onder meer doordat we hun toekomstige werkomgeving nabootsen in een virtueel modelbedrijf waarvoor ze opdrachten moeten doen.’
Toch ziet ook hij zwakke schakels: ‘Vooral oudere docenten zijn gericht op de inhoud van het vak, en minder op het ondernemerschap dat afgestudeerden moeten hebben om aantrekkelijk te blijven als werknemer. Daar is bijscholing van onze docenten voor nodig.’

De bij het debat aanwezige ondernemers hamerden op de continue aanpassing van het ict-onderwijs. Een toehoorder verzuchtte: ‘Er zijn weinig sectoren waarin de kennis sneller vervluchtigt dan de onze. Echt waar: ICT-kennis is vijf jaar lang relevant. Daarna is het voorbij.’

Tijdens het debat werd ook een lans gebroken voor meer samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven. Volgens professor Adriaans (UvA) moeten ICT-bedrijven in Nederland meer profiteren met het low hanging fruit dat met name NWO biedt. ‘Met name op het gebied van grid-computing (een netwerk van standaardcomputers die samen een mega-computer vormen, red.) zijn we heel ver. Dat moet echt worden opgepakt.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?