Terug naar overzicht

Schutte relativeert fraude-vonnis, Koopman tevreden

Heeft de uitspraak die de rechtbank in Leeuwarden vorige week deed over de ‘hbo-fraude’ verstrekkende gevolgen voor het volledige dossier? Fraudevorser in ruste Gert Schutte denkt van niet. Bestuursvoorzitter Harry Koopman van Avans Hogeschool ziet dat anders.

Schutte was voorzitter van de commissie-Rekenschap, die voor het ministerie uitzocht welke instellingen onterecht bekostiging hadden gekregen voor (buitenlandse) studenten. Eigenlijk heeft hij weinig zin om zijn licht over de zaak te laten schijnen. ‘De commissie is klaar, dus mijn taak zit er op. Wij hebben ons advies aan de staatssecretaris gegeven en hij beslist.’

Staatssecretaris Rutte kreeg vorige week echter een gevoelige tik te verwerken: de Christelijke Hogeschool Nederland (CHN) heeft volgens de rechtbank terecht bekostiging gekregen voor een flink aantal buitenlandse studenten die hun programma grotendeels buiten de landsgrenzen volgden. Daarmee werd een streep gehaald door een terugvordering van bijna 830 duizend euro, en hebben de instellingen die bezwaar maken tegen het terugstorten van vermeend fraudegeld een nieuw wapen in handen.
Schutte denkt dat het zo’n vaart niet loopt. Het lijkt hem stug dat de uitspraak de bodem wegslaat onder de totale terugvorderingseis van grofweg 96 miljoen euro. ‘Al die zaken waren zo verschillend. Ik kan me niet voorstellen dat een uitspraak over een specifieke casus bruikbaar is voor alle constructies met buitenlandse studenten die we aan het licht hebben gebracht.’

Avans-collegevoorzitter Harry Koopman denkt daar heel anders over. Hij is erg tevreden met de uitspraak. De hogeschool zit tot over zijn oren in de affaire en moet twintig miljoen euro terugbetalen. ‘Ik heb met veel genoegen kennis genomen van de uitspraak in Leeuwarden. De rechtbank is er in geslaagd om objectief naar de materie te kijken. Iets wat het ministerie door alle politieke druk niet meer lukt.’
Mocht het ministerie niet in hoger beroep gaan, dan denkt Avans met de Friese uitspraak een belangrijk argument te hebben om de terugvorderingseis van het ministerie van OCW in elk geval deels ongedaan te krijgen. Grofweg de helft van het geld dat de instelling te veel zou hebben ontvangen, zou afkomstig zijn uit vergelijkbare constructies.

Ook de Hogeschool Zeeland, die vergelijkbare programma’s voor buitenlandse studenten opzette om het hoofd boven water te houden, volgt de zaak met bovengemiddelde belangstelling. Weliswaar trof de kleine instelling een betalingsregeling voor de terugvordering van ruim 19 miljoen euro, ‘maar als de rechter nu zegt dat zulke constructies gewoon mochten, dan zullen we zeker nog eens met het ministerie gaan praten’, laat een woordvoerder weten. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?